Ρύθμιση που θα επιτρέπει σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος των ανείσπρακτων ενοικίων του προηγούμενου έτους με μία απλή εξώδικη δήλωση η οποία θα κοινοποιείται στους ενοικιαστές εξετάζει το οικονομικό επιτελείο.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια το περασμένο έτος θα μπορούν με την κοινοποίηση μιας απλής εξώδικης δήλωσης στους ενοικιαστές και τη συνακόλουθη υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ΑΑΔΕ να γλιτώσουν από τον φόρο εισοδήματος για ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2020.

Εφόσον το μέτρο προχωρήσει, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν ενοίκια θα έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν στην οικεία ΔΟΥ αποφεύγοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και τη φορολόγηση.
Στην ουσία ιδιοκτήτης θα εισέρχεται στο taxisnet με τους προσωπικούς του κωδικούς και θα μπορεί να υποβάλλει το εξώδικο προκειμένου η ΔΟΥ να τον απαλλάξει από τον φόρο.

Η ρύθμιση που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο βασίζεται σε παλαιότερη πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ. Η τελευταία έχει προτείνει την κατ’ εξαίρεση απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ανείσπρακτων ενοικίων για το 2020 με την υποβολή μιας εξώδικης δήλωσης χωρίς να χρειάζεται να έχουν προηγηθεί νομικές ενέργειες κατά των ενοικιαστών, όπως η άσκηση αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, η έκδοση διαταγής πληρωμής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου.

Μετά την εξώδικη δήλωση οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Τι ισχύον πλαίσιο

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα παραπάνω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ποιους ιδιοκτήτες θα αφορά

Η ρύθμιση αυτή θα αφορά τόσο τους ιδιοκτήτες που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις για το υποχρεωτικό «κούρεμα» κατά 40% των ενοικίων και δεν έλαβαν από τους ενοικιαστές τους το υπόλοιπο 60%, όσο και τους ιδιοκτήτες που δεν έλαβαν το σύνολο των ενοικίων. Η ρύθμιση δηλαδή θα ισχύσει και για τις περιπτώσεις στις οποίες οι ενοικιαστές αρνήθηκαν να καταβάλουν τα ενοίκια στους ιδιοκτήτες επικαλούμενοι οικονομική αδυναμία.

Διαβάστε ακόμη:

Κούρεμα και αποζημίωση ενοικίου -αναδρομικά- και για τις νέες επιχειρήσεις

«Πικρός καφές» (και) από τα Starbucks για την οικογένεια Μαρινόπουλου

Τo real estate κινείται στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι διαγωνισμοί «τρέχουν» τώρα