ΠΟΜΙΔΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει πως θα πρέπει να καταβληθούν τα ενοίκια Μαΐου χωρίς να έχουν εξειδικευτεί οι δικαιούχοι, τα κουρέματα και οι αποζημιώσεις - Κενό και με τους ΚΑΔ Απριλίου

Με τη χρήση ειδικού κωδικού ταυτοποίησης η Ομοσπονδία ζητά να δοθεί άμεσα πρόσβαση στους εμπλεκόμενους με τις εμπράγματες συναλλαγές, νομικούς και τεχνικούς παραστάτες των πολιτών

Απόρρητο Απόρρητο