ΠΟΜΙΔΑ

Οι ιδιόκτητες ζητούν να καταργηθεί η βεβαίωση ΤΑΠ για τα μεταβιβαστικά συμβόλαια, να δοθεί σε μόνιμη βάση η δυνατότητα διόρθωσης των επιφανείων στα ακίνητα και να τεθεί ανώτατο όριο προστίμου το 50% του κυρίως τέλους/φόρου

Η ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε, από ΥΠΟΙΚ και ΑΑΔΕ, να δημοσιευτούν ΚΑΔ μειώσεων ενοικίων για Αύγουστο και Σεπτέμβριο ή να διευκρινιστεί ότι δεν υφίστανται μειώσεις για τους μήνες αυτούς - Ταυτόχρονα, ζητεί να εκκαθαριστούν και να καταβληθούν όλα τα εκκρεμή ποσά αποζημιώσεων των τελευταίων μηνών

Η Ομοσπονδία επικαλείται εκτός των θετικών εισηγήσεων και τη δημοσιονομική δυνατότητα κατάργησης του φόρου που πηγάζει από την αύξηση και την επέκταση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών σε πολλές περιοχές της χώρας