Οικονομία

Ανείσπρακτα ενοίκια: Προθεσμία μέχρι 10 Σεπτεμβρίου για εξώδικη δήλωση σε ενοικιαστές

  • newsroom


Τι ισχύει για την περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά

Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2021 έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί εξώδικο, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020.

Υπενθυμίζεται ότι για το φορολογικό έτος 2020 δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που μέχρι την προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έχει κοινοποιηθεί εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης για ανείσπρακτα ενοίκια, ή εξώδικη όχληση για την καταβολή οφειλομένων ενοικίων.

Στην περίπτωση που προσκομιστούν τα δικαιολογητικά μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2021, τα εισοδήματα φορολογούνται κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Στην αντίθεση περίπτωση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει τα μισθώματα με τροποποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι της λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Διαβάστε ακόμη

Γιατί η Deutsche Bank ετοιμάζεται να «χρυσώσει» την Τουρκία

Οι Κορεάτες της ΗΜΜ ψηφίζουν Πειραιά

Like με δόσεις: Η Facebook δίνει δάνεια σε ΜμΕ