Τέλος στο θρίλερ και κυρίως στην αγωνία των ιδιοκτήτων που υπεκμισθώνουν τα ακίνητα τους βάζει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου που ξεμπλοκάρει τις αποζημιώσεις για έναν μεγάλο αριθμό φυσικών και νομικών προσώπων που αναγκάστηκαν να εισπράξουν «κουρεμένα» ενοίκια λόγω της πανδημίας του κορωνοιού.

Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί εστία έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ ιδιοκτήτων και υπεκμισθωτών καθώς όλοι θεωρούν ότι είναι πληττόμενοι και όλοι θεωρούν ότι δικαιούνται αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια.

Η νομοθεσία είναι ασαφής πάνω σε αυτό το θέμα με αποτέλεσμα οι δηλώσεις COVID με τα «κουρεμένα» ενοίκια αλλά και η διαδικασία των αποζημιώσεων να έχoυν παγώσει για τον εξής απλό λόγο: Το Taxisnet «βλέπει» αίτηση COVID και από την ιδιοκτήτη και από τον υπεκμισθωτή για το ίδιο ακίνητο και έτσι «μπλοκάρει» την όλη διαδικασία.

Όμως, με την απόφαση Βεσυρόπουλου που αποκαλύπτει σήμερα το newmoney το πρόβλημα λύνεται ως εξής: Ο τρίτος (και τελικός) υπομισθωτής του ακινήτου είναι ο δικαιούχος της μείωσης ή της απαλλαγής ενοικίου εφόσον εντάσσεται στους ΚΑΔ. Ο δεύτερος στην σειρά, ο υπεκμισθωτής μπορεί να εισπράξει την αποζημίωση εάν είναι και αυτός πληττόμενος επαγγελματίας. Ο πρώτος στην κατάταξη δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, δικαιούται όλο το μίσθωμα ή την αποζημίωση εάν δεν την εισπράττει ο υπεκμισθωτής του.

Ας το εξηγήσουμε με ένα παράδειγμα: Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος (εκμισθωτής Α) νοικιάζει το κατάστημά του σε επαγγελματία (υπεκμισθωτή Β) με ΚΑΔ δραστηριότητας «κλειστής με κρατική εντολή» ή «πληττόμενης» και με δικαίωμα υπεκμίσθωσής του. Ο υπεκμισθωτής (Β) ενοικιάζει το κατάστημα σε επιχειρηματία (υπομισθωτή Γ) ο οποίος ασκεί σε αυτό δραστηριότητα «κλειστή» ή απλώς «πληττόμενη».

Με βάση της απόφαση Βεσυρόπουλου:

  • Ο υπομισθωτής Γ, δικαιούται να μειώσει κατά 40% ή 100% (ανάλογα με τον ΚΑΔ της δραστηριότητάς του) το ενοίκιο που καταβάλλει στον υπεκμισθωτή του.
  • Ο υπεκμισθωτής (πάλι ανάλογα με τον ΚΑΔ της δραστηριότητάς του) δικαιούται να υποβάλει δήλωση COVID για να λάβει το 20% ή το 80% του ενοικίου, εκτός αν είναι νομικό πρόσωπο οπότε επί «κλειστής» επιχείρησης του υπομισθωτή θα λάβει το 60% του μισθώματος.

Από την παραπάνω διευκρίνιση καθίσταται σαφές ότι εάν ο υπεκμισθωτής Β δεν δικαιούται να εισπράξει την αποζημίωση τότε ο ιδιοκτήτης Α καθίσταται αυτόματα δικαιούχος. Προφανώς, στην περίπτωση που ο υπεκμισθωτής Β έχε “κουρέψει” το ενοίκιο στον ιδιοκτήτη Α και έχει πάρει και την αποζημίωση από το Κράτος θα πρέπει να επιστρέψει στον ιδιοκτήτη τα ποσά που «κουρεύτηκαν» από τα μισθώματα.

Ας δούμε και ένα παράδειγμα με υπεκμισθωτή ιδιώτη ή μη «πληττόμενο» επαγγελματία:

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος (εκμισθωτής Α) ενοικιάζει το κατάστημά του σε ιδιώτη, συγγενή του ή συνταξιούχο κλπ. που δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα, ή σε επιχειρηματία με ΚΑΔ που δεν ανήκει στους «κλειστούς» ή «πληττόμενους» και με δικαίωμα υπεκμίσθωσής του.

  • Ο υπεκμισθωτής μισθωτής αυτός νοικιάζει το κατάστημα σε επιχειρηματία (υπομισθωτή Γ) ο οποίος ασκεί σε αυτό δραστηριότητα «κλειστή με κρατική εντολή» ή απλώς «πληττόμενη».
  • Ο υπομισθωτής Γ δικαιούται να μειώσει κατά 40% ή 100%, ανάλογα με τον ΚΑΔ της δραστηριότητάς του, το ενοίκιο που καταβάλλει στον υπεκμισθωτή Β. Όμως ο υπεκμισθωτής Β δεν δικαιούται να ζητήσει μείωση του μισθώματος που καταβάλει στον ιδιοκτήτη του (αφού δεν είναι πληττόμενος) και συνεπώς υποχρεούται να του καταβάλει ολόκληρο το μίσθωμα.

Κατά συνέπεια και ο ιδιοκτήτης/εκμισθωτής του ακινήτου δεν μπορεί να υποβάλλει δήλωση COVID για να λάβει αποζημίωση από το Κράτος, αφού δικαιούται σε είσπραξη ολοκλήρου του μισθώματος.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφασή Βεσυρόπουλου θα λύσει τα χέρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να ολοκληρώσει τις εκκαθαρίσεις όλων αυτών των δηλώσεων COVID ώστε να αρχίσει να εξοφλεί τις αποζημιώσεις, είτε στους ιδιοκτήτες ακινήτων είτε στους υπεκμισθωτές. Έτσι απομακρύνεται κάθε ενδεχόμενο να δώσει το υπουργείο οικονομικών αποζημιώσεις και τους δύο παρά τα αιτήματα των ιδιοκτητών.

Διαβάστε ακόμη:

Μαρίνα Βουλιαγμένης: Στην τελική ευθεία η χρηματοδότηση, έργα μέσα στο καλοκαίρι και λειτουργία α’ εξάμηνο 2022

Οι (…τελειώστε στα γρήγορα) επιτροπές, οι τραπεζίτες που… μετακομίζουν στο Ελληνικό, το θρίλερ με τα «κόκκινα» της Εθνικής και το ακίνητο του Εμπειρίκου στο Ψυχικό

Ιδιωτική ασφάλιση από Google και Amazon θα αγόραζαν σχεδόν τέσσερις στους 10 Έλληνες