Μαζικές καταβολές αποζημιώσεων για τα «κουρεμένα» ενοίκια που αφορούν σε υπεκμισθώσεις ακίνητων ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δηλώσεων COVID (αρχικών και τροποποιητικών) που έχουν κατατεθεί είτε από τους ιδιοκτήτες, είτε από τους εκμισθωτές.

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα έχουν κατατεθεί αιτήσεις και από τους δυο για την ίδια αποζημίωση!

Η αλήθεια είναι ότι οι πληρωμές αποζημιώσεων «κουρεμένων» ενοικίων για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων έχουν καθυστερήσει σημαντικά και ο λόγος είναι το μπέρδεμα πάνω σ το ποιος δικαιούται την αποζημίωση.

Σύμφωνα με την νομοθεσία και τις ερμηνευτικές εγκύκλιους που έχουν εκδοθεί από το υπουργείο Οικονομικών, ο τρίτος (και τελικός) υπομισθωτής του ακινήτου είναι ο δικαιούχος της μείωσης ή της απαλλαγής ενοικίου, εφόσον εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Ο δεύτερος στη σειρά, ο υπεκμισθωτής, μπορεί να εισπράξει την αποζημίωση εάν ήταν και αυτός πληττόμενος επαγγελματίας.

Ο πρώτος στην κατάταξη δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, δικαιούται όλο το μίσθωμα ή την αποζημίωση εάν δεν την εισπράττει ο υπεκμισθωτής του. Φαίνεται ξεκάθαρο… αλλά στην πράξη δεν είναι!
Αυτόν ακριβώς τον «γρίφο» προσπαθεί να λύσει η ΑΑΔΕ προκειμένου να πάρει την αποζημίωση αυτός που πραγματικά την δικαιούται.

Η ουσία είναι ότι το Δημόσιο πληρώνει μία και μοναδική φορά αποζημίωση για κάθε μισθωμένο / υπεκμισθωμένο ακίνητο, με κατ΄ αρχήν δικαιούχο τον υπεκμισθωτή, ο οποίος με τη σειρά του υποχρεούται σε καταβολή πλήρους μισθώματος στον ιδιοκτήτη. Όταν ο υπεκμισθωτής δεν δικαιούται αποζημίωση, τότε και μόνον τότε, δικαιούχος της αποζημίωσης είναι ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα εξής σημεία της εγκυκλίου Ε.2123/2021:

  • Δικαιούχος για την είσπραξή της είναι καταρχάς ο υπεκμισθωτής, εφόσον, ο υπομισθωτής κατέβαλε μειωμένο ή δεν κατέβαλε μηνιαίο μίσθωμα, ως πληττόμενος, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και υπέβαλε «Δήλωση Covid».
  • Εφόσον ο υπεκμισθωτής ωφελήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 13 ν.4690/2020 (δηλαδή πήρε αποζημίωση), δεν δύναται να ωφεληθεί από την καταβολή μειωμένου μισθώματος ή την απαλλαγή από την καταβολή μισθώματος (δηλαδή δεν μπορεί να κουρέψει και το ενοίκιο που δίνει στον ιδιοκτήτη).

Με βάση λοιπόν αυτήν την εγκύκλιο η ΑΑΔΕ εξετάζει

  • Αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις ή/και Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021.
  • Δηλώσεις Covid που υποβλήθηκαν από τους εκμισθωτές ακινήτων, για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020. Αφορούν περιπτώσεις που οι δηλώσεις δεν υποβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων
  • Τροποποιητικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης για τους μήνες Μάρτιο 2020 και μετά που υποβλήθηκαν από υπεκμισθωτές και αφορούν σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων περισσότερων ακινήτων που περιέχονται σε μία Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης του αρχικού εκμισθωτή. Με τις δηλώσεις αυτές οι υπεκμισθωτές προσδιορίσουν ποια από τα ακίνητα υπεκμισθώνουν περαιτέρω στους υπομισθωτές τους.

Ουσιαστικά δηλαδή η ΑΑΔΕ θα προσδιορίσει ποιος δικαιούται την αποζημίωση και ποιοι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να είχαν εισπράξει ολόκληρο το ενοίκιο.

Όπως γίνεται αντιληπτό η εκκαθάριση των υποθέσεων που αφορούν στα κουρεμένα ενοίκια υπεκμισθώσεων αποτελεί μια σύνθετη και αρκετά δύσκολη διαδικασία. Όπως όμως εξηγούν παράγοντες της ΑΑΔΕ η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη οι έλεγχοι επιταχύνονται και σύντομα θα ξεκινήσουν οι πρώτες πληρωμές.

Διαβάστε ακόμα: 

Τράπεζα Πειραιώς: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για πράσινο ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ

Η πισίνα του Στέγγου και οι επενδύσεις του κυρίου Coco-mat στην Ελαφόνησο, η χυλόπιτα της Eurobank στην HSBC και το σωσίβιο του Ρέγκλινγκ στις τράπεζες 

Πότε διαγράφονται ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές – Πώς, πόσα και ποιοι γλιτώνουν