Οικονομία

Πότε διαγράφονται ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές – Πώς, πόσα και ποιοι γλιτώνουν

  • Κωστής Πλάντζος


Οι νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ για τα ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη - Τι αναφέρει η εγκύκλιος που εστάλη σε ΔΟΥ, Τελωνεία και Εισπρακτικά Κέντρα - Ποια χρέη πρέπει να μπουν «στο συρτάρι» προκειμένου να διαγραφούν

Τους κανόνες με βάση τους οποίους η εφορία διαγράφει τα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εφόσον διαπιστωμένα δε μπορεί να εισπράξει οτιδήποτε πλέον από αυτούς, αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο της ΑΑΔΕ. Εγκύκλιος που εστάλη εχθές προς τις  Εφορίες, τα Τελωνεία και τα Εισπρακτικά κέντρα της χώρας, ξεκαθαρίζει ποια χρέη πρέπει να μπουν «στο συρτάρι» προκειμένου να διαγραφούν.

Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε μόλις 1,5 χρόνο που διαρκεί η πανδημία, οφειλές 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν ήδη χαρακτηριστεί σαν ανεπίδεκτες είσπραξης. Συνολικά ανέρχονταν τον Αύγουστο σε 24,8 δισ. ευρώ, έναντι 21,5 δισ. που ήταν τον Ιανουάριο του 2020 πριν ξεσπάσει η πανδημία. Και από τα ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη, ήδη εφέτος η εφορία διέγραψε πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ μέσα στους πρώτους 8 μήνες της χρονιάς. Από το 2018 και μετά μάλιστα διαγράφει από τα βιβλία οφειλών τουλάχιστον 1,5-2 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Ωστόσο από τα 109 δισ. συνολικά χρέη προς την εφορία, «μη εισπράξιμα» θεωρούνται πρακτικά τουλάχιστον τα 80 δισ. ευρώ. Δηλαδή εκτός από τα 25 δισ. που θεωρούνται επισήμως ήδη ως «ανεπίδεκτα», σειρά παίρνουν και άλλα 55-60 δισ. που ακόμα αναζητούνται προς είσπραξη.

Για τα χρέη αυτά όμως, οι νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ ορίζουν ότι ως ανεπίδεκτα είσπραξης κατατάσσονται τα χρέη, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της Φορολογικής Διοίκησης και από τις έρευνες αυτές δεν έχει διαπιστωθεί  η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων, ή διαπιστώθηκε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων κατά των ανωτέρω ευθυνόμενων προσώπων με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή από τον εκκαθαριστή στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον έχει λάβει χώρα κήρυξη των ευθυνόμενων προσώπων σε πτώχευση, η οποία δεν έχει περατωθεί,

2. έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), όπως ισχύει, σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή να μην είναι δυνατή η υποβολή αυτής,

3. έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών από τον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα.

Τέτοιες οφειλές είναι τα 25 δισ. που ήδη χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα χρέη της παλαιάς Ολυμπιακής, της Πειραϊκής Πατραϊκής, της Ακρόπολις Χρηματιστηριακής, αλλά και δεκάδων φυσικών προσώπων, λογιστών ή άλλων  καταδικασμένων για φορολογικές απάτες.

Και πάλι πάντως, τα χρέη αυτά μπορεί και να αναβιώσουν, γιατί η παραγραφή τους αναστέλλεται για 10 έτη. Επαναχαρακτηρίζονται δε ως εισπράξιμα, εάν πριν από την παραγραφή τους διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο που καθιστά δυνατή τη μερική ή ολική εξόφληση της οφειλής.

Διαβάστε ακόμη

Αποζημιώσεις ενοικίων: Πώς θα λύσει η ΑΑΔΕ τον «γρίφο» με τις υπεκμισθώσεις ακίνητων

Η πισίνα του Στέγγου και οι επενδύσεις του κυρίου Coco-mat στην Ελαφόνησο, η χυλόπιτα της Eurobank στην HSBC και το σωσίβιο του Ρέγκλινγκ στις τράπεζες 

Τράπεζα Πειραιώς: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για πράσινο ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ