Οικονομία

Εκτέλεση προϋπολογισμού: «Ασανσέρ» οι φόροι λόγω ακρίβειας και πολέμου

  • Κωστής Πλάντζος


Κατά 11,9% αυξήθηκαν τα έσοδα από την είσπραξη φόρων το α' τρίμηνο του έτους - Ποιοι φόροι υπεραπέδοσαν ξεπερνώντας τους στόχους και ποιος υπολείπεται - Πώς διαμορφώθηκαν οι δαπάνες

Άλμα εμφανίζουν τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» που, στο α΄τρίμηνο φέτος ανήλθαν σε 12,090 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,283 δισ. ευρώ ή 11,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών «η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθησαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, καθώς και στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους».

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 4,898 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 496 εκατ. ευρώ.
  •     Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1,530 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 67 εκατ. ευρώ.
  •     Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 493 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 16 εκατ. ευρώ.
  •    Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 3,515 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 315 εκατ. ευρώ.

Επίσης τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ, ακριβώς σύμφωνα με τον στόχο.

Ωστόσο το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11,963  δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 1,349 δισ. ευρώ ή 10,1% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Αυτό οφείλεται όμως στο ότι στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης, είχε συμπεριληφθεί και η είσπραξη τον μήνα Φεβρουάριο  της πρώτης δόσης για το 2022 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ύψους 1.718 εκατ. ευρώ, η οποία τελικώς εισπράχθηκε  στις 9 Απριλίου 2022 και θα εμφανιστεί στο Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2022.

Εξαιρουμένου του ποσού από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 369 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου, παρά τα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 13,266 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,069 δισ. ευρώ ή 7,5% έναντι του στόχου. Εξαιρουμένου του προαναφερόμενου ποσού από το TAA, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 649 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πλην των φόρων, οι σημαντικότερες διακυμάνσεις  αφορούσαν:

  •  τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» που, όπως αναφέρθηκε,  ανήλθαν σε 454 εκατ. ευρώ και είχαν υστέρηση κατά 2,469 δισ. ευρώ  έναντι του στόχου, κυρίως  λόγω της μη είσπραξης της αναμενόμενης δόσης από το ΤΑΑ, ύψους 1,718 εκατ. ευρώ. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 454 εκατ. ευρώ, ποσό 396 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 790 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
  •  τα έσοδα από  «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.
  •   τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 535 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εξ αυτών, ποσό 186 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 128 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
  •   τα έσοδα από «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,303 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 280 εκατ. ευρώ έναντι του τριμηνιαίου στόχου (1,023 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 582 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 663 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1,245 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2022 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2.990 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 379 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, λόγω των μειωμένων εσόδων ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,651 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 58 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Με αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3,884 δισ. ευρώ, σχεδόν 300 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο έναντι του στόχου για έλλειμμα 3,593 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 5,714 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 1.650 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,331 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 3,413 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Στο σκέλος των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, στην περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 ανήλθαν στα 15,847 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,059 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (16,905 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Οι δαπάνες παρουσιάζονται μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά 1,376 δισ. ευρώ.

Η υστέρηση έναντι του στόχου οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 459 εκατ. ευρώ. Υστέρηση παρουσιάζεται επίσης στις μεταβιβάσεις προς Οργανικούς Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 207 εκατ. ευρώ, στις τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη της Ε.Ε. κατά 188 εκατ. ευρώ και τις καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 147 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 1,902 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο των 1,443 δισ. ευρώ κατά 459 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες πληρωμές  των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου, έχει ως εξής:

α) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 150 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

β) η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 59 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και

δ) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 55 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων).

Διαβάστε ακόμα:

JP Morgan: Έξοδος στις αγορές ομολόγων με 5ετές ή 7ετές ομόλογο την επόμενη εβδομάδα

Η Βρετανία αναστέλλει τους δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων από την Ουκρανία

Jet2: Για πρώτη φορά ταξίδια city break από τη Βρετανία στην Αθήνα το χειμώνα 2022- 2023