Προς κατάργηση οδεύει το αυτοτελές πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης, όταν δεν προκύπτει υποχρέωση πληρωμής φόρου από αυτήν! Πρόκειται για την άρση ενός τυπολατρικού μέτρου που επεβλήθηκε την εποχή των Μνημονίων, και το οποίο επέβαλε μια δυσανάλογα βαριά ποινή («κατά κεφαλήν» 100 ευρώ … ακατέβατα) ακόμα και για ένα λεπτό καθυστέρησης υποβολής δηλώσεων -εν αγνοία κάποιες φορές ή χωρίς ευθύνη καν του υπόχρεου- και για μηδενικό ποσό φόρου.

Όπως αποκάλυψε το newmoney.gr προωθείται ήδη διάταξη που καταργεί  το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, εφόσον έχουν δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος.  Απαλλάσσεται δηλαδή  η τυπική παράλειψη πληροφοριακού χαρακτήρα, εφόσον τα έσοδα έχουν ήδη δηλωθεί και φορολογηθεί κανονικά.  Τα  σχετικά πρόστιμα ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ακύρωση των προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις, θα επεκταθεί σε όλες τις περιπτώσεις που δεν γλιτώνει φόρο ο πολίτης! Σχετική διάταξη θα περιληφθεί πιθανότατα στο ίδιο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα προβλέπει τις ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων. Θα υιοθετηθεί έτσι η νομολογία των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, που αποκαθιστούν τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητος των ποινών στο δημόσιο.

Ανάλογη απαλλαγή προστίμων 100 ευρώ είχε προβλεφθεί και πέρυσι για συνταξιούχους που έπρεπε να κάνουν εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Αν και αφορούσαν αναδρομικά συντάξεων για τα οποία προέκυπτε φόρος προς πληρωμή, οι υπόχρεοι δεν είχαν ενημερωθεί και δεν γνώριζαν ότι τα Ταμεία είχαν εκδώσει νέα εκκαθαριστικά αποδοχών που έπρεπε να δηλωθούν και να πληρωθούν, μήνες μετά την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Στον αντίποδα, αν και έχει ήδη ψηφιστεί και ισχύει από 23 Δεκεμβρίου 2022 (άρθρο 58 νόμου 5007)  δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί η διαγραφή του προστίμου των 100 ευρώ για ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Στην περίπτωση αυτή, το Κράτος είναι … «εκπρόθεσμο» στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του να διαγράψει τα πρόστιμα, αλλά (τυπικά τουλάχιστον) αυτά ακόμη υφίστανται και εκτοκίζονται στους λογαριασμούς των πολιτών στοTaxisnet!

Η διαδικασία της διαγραφής και επιστροφής των προστίμων έχει κολλήσει μεταξύ ΑΑΔΕ και υπουργείου Υγείας, το οποίο πάντως –σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο newmoney.gr– έχει αποστείλει αρχείο ονομάτων που δικαιούνται επιστροφής 100 ευρώ. Αναμένεται πολύ σύντομα πλέον όμως, το πρόβλημα να λυθεί με την έκδοση ειδικής απόφασης προς εφαρμογή του νόμου.

Η διάταξη που ψηφίστηκε αλλά ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 58  ν.5007

ΦΕΚ: 241 Α΄/23.12.2022

Ανάκληση προστίµων ανεµβολίαστων –

Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2021

«Ανακαλούνται αναδροµικώς και αυτοδικαίως από την αρµόδια αρχή τα διοικητικά πρόστιµα της παρ. 4 µετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, που έως την έναρξη ισχύος της παρούσας επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση:

α) είτε να εµβολιάστηκαν µε δεύτερη δόση εµβολίου ή µε µία δόση µονοδοσικού εµβολίου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες έως και την 31η.12.2022,

β) είτε να εξαιρέθηκαν από την εφαρµογή του υποχρεωτικού µέτρου του εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/30.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας, Ψηφιακής

Διακυβέρνησης και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσοδών (Β΄ 6324) έως και την 31η.12.2022, κατά παρέκκλιση των προθεσµιών που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιµο µετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσµης καταβολής τυγχάνει ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και δεν υπόκειται σε κανένα συµψηφισµό µε βεβαιωµένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία ή πιστωτικά ιδρύµατα, κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.»

Διαβάστε ακόμη:

ΟΣΕ: Πότε θα ξαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος, οι προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα μετά την εθνική τραγωδία

Eκλογές τον Μάιο, μέτρα και διαχείριση στην (διακομματική) οργή και τα δυο deal της εβδομάδας

Deutsche Telekom: Υλοποιούμε επενδύσεις 3 δισ. στην Ελλάδα, δεν πουλάμε τον ΟΤΕ