Κούρεμα των προστίμων και των προσαυξήσεων της Εφορίας έως και 75% μπορούν να πετύχουν χιλιάδες φορολογούμενοι αξιοποιώντας δύο ρυθμίσεις που δίνουν λύσεις σε όλους όσοι αναγνωρίζουν τη φορολογική παράβαση και όσους αποσύρουν τυχόν προσφυγές στη Δικαιοσύνη. Οι δύο αυτές ρυθμίσεις προβλέπουν, επί της ουσίας, έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό, με τη μεν πρώτη να αφορά τρέχουσες υποθέσεις και τη 2η να αποτελεί ένα μόνιμο μηχανισμό επίλυσης διαφορών με την εφορία.

Ειδικότερα, η πρώτη ρύθμιση, όμως, λήγει στις 30 Ιουνίου 2024 και αφορά υποθέσεις φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα δικαστήρια, ενώ η δεύτερη ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου 2024 και αφορά φορολογούμενους που θα ομολογήσουν οι ίδιοι ότι διέπραξαν συγκεκριμένες φορολογικές παραβάσεις.

Συγκεκριμένα:

Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών με μείωση προστίμων έως 75%: Οι φορολογούμενοι με υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στα δικαστήρια εάν υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 αίτηση στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και δεχθούν την πρόταση της Επιτροπής θα κερδίσουν μείωση προσαυξήσεων και προστίμων έως και κατά 75% και εξόφληση των οφειλών σε έως 24 δόσεις. Θα πρέπει όμως μέσα σε πέντε ημέρες από τον συμβιβασμό να καταβάλουν το 30% της οφειλής. Το υπόλοιπο μπαίνει σε δόσεις. Το αίτημα αφορά μόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείς και των διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2024, ενώ αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και για υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμόδιου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία. Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από τον φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού, το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5-8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17-20 δόσεις και σε 35% για 21-24 δόσεις. Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, ή χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή οι δύο τελευταίες, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρείται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

Μόνιμος εξωδικαστικός συμβιβασμός με κούρεμα προστίμων έως 50%: Εφόσον ο φορολογούμενος ομολογήσει παραβάσεις και αποδεχθεί την κύρια οφειλή του, τα πρόστιμα μειώνονται από 25% έως 50%. Οσο πιο γρήγορα ο φορολογούμενος συμβιβαστεί με την Εφορία (μετά την 1η Οκτωβρίου, όταν δηλαδή ενεργοποιηθεί η ρύθμιση) τόσο πιο μεγάλη μείωση θα έχει στα πρόστιμα που θα του έχει επιβάλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

Οι εκπτώσεις κατά 25%-50% θα υπολογίζονται μόνο επί των προστίμων για μη υποβολή δηλώσεων ή υποβολή ανακριβών δηλώσεων. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται με ποσοστά από 10% έως 50% επί των φόρων που προκύπτουν από εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις ή επί των διαφορών φόρου που προκύπτουν από εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ή επί των επιπλέον φόρων που καταλογίζουν οι ελεγκτές όταν διαπιστώνουν απόκρυψη φορολογητέας ύλης λόγω μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων.

Ειδικά στον ΦΠΑ τα πρόστιμα υπολογίζονται με ποσοστό 50%. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη μείωση των προστίμων θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης που θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, η ενεργοποίηση της οποίας αναμένεται την 1η Οκτωβρίου 2024. Η υπόλοιπη οφειλή μετά τη μείωση θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 12 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Εναλλακτικά θα μπορεί να εξοφληθεί έως και σε 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με την πάγια ρύθμιση.

Διαβάστε ακόμη  

Ελλάδα: Ποια είναι η φτωχότερη περιφέρεια και ποια η πλουσιότερη

Γιατί «ξεφουσκώνει» η ζήτηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Γερμανικός Τύπος: Οι δύο όψεις της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ