Θετικά αποτιμά το ΔΝΤ την αξιολόγησή του για την Ελλάδα, επισημαίνοντας τη σημαντική βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος επισημαίνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να επιταχύνει τις φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μετά και την πρόσφατη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη ανάπτυξη 2,1% το 2024, μετά από 2,3% το 2023, με τον πληθωρισμό να πέφτει από το 4,2% στο 2,8% και το χρέος να μειώνεται από το 167,4% στο 158% του ΑΕΠ προβλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα σημειώνοντας ότι οι οικονομικές προοπτικές έχουν βελτιωθεί σημαντικά, αλλά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον.

Οπως αναφέρει στην έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να στηριχθεί από την αύξηση των πραγματικών μισθών, ενώ οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να  ενισχύονται με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υποστηρίζεται από τα κονδύλια του EU Next Generation.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να πέσει το 2% έως το τέλος του 2025, καθώς οι πιέσεις στον δομικό πληθωρισμό θα εκτονωθούν μόνο σταδιακά παρά τη συνεχιζόμενη ομαλοποίηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων.

Το τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται ανθεκτικό, λόγω και της ενίσχυσης των ισολογισμών του κλάδου. Η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκε περαιτέρω με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται κάτω από το 5% στις συστημικά σημαντικές τράπεζες. Τα υψηλότερα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια συνέβαλαν στην ισχυρή ανάκαμψη των τραπεζικών κερδών και ενίσχυσαν την κεφαλαιακή επάρκεια. Το τραπεζικό σύστημα διατηρεί επίσης σημαντικά αποθέματα ρευστότητας παρά τις σημαντικές αποπληρωμές των στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO).

Το ΔΝΤ χαρακτηρίζει πιο ισορροπημένους τους κινδύνους για την ανάπτυξη, αλλά τονίζει ότι αυτοί έχουν κλίση προς τα πάνω για τον πληθωρισμό. Μια πιθανή κλιμάκωση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και η σύγκρουση στη Γάζα και το Ισραήλ θα μπορούσαν να διαταράξουν το εμπόριο και να προκαλέσουν νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη.

Την ίδια ώρα οι φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε συνδυασμό με τις ισχυρότερες από τις αναμενόμενες αντιδράσεις της αγοράς στην πρόσφατη αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα, θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης.  Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει υψηλός, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα των πιέσεων από τις πρόσφατες και τις αναμενόμενες αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων και των κλυδωνισμών που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, σημειώνει η έκθεση.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί για τις δομικές ανισορροπίες που προκύπτουν από τις χαμηλές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών και τις ακόμα χαμηλές επενδύσεις, καθώς και από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής για την ανάπτυξη.

Η φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, υποστηρίζοντας παράλληλα τη χωρίς αποκλεισμούς και πράσινη ανάπτυξη. Η περαιτέρω σύσφιξη βραχυπρόθεσμα και η διατήρηση πρωτογενούς πλεονάσματος μεσοπρόθεσμα θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους περιορίζοντας παράλληλα την πρόσθετη πίεση στον πληθωρισμό.

Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και την πράσινη μετάβαση η ισχυρή εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής των αρχών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον εξορθολογισμό του πλαισίου αδειοδότησης για νέες επενδύσεις και την καλύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, θα επιτάχυνε την πρόοδο ενώ θα ενίσχυε την ενεργειακή ασφάλεια, σημειώνει το ΔΝΤ και καλεί για την αύξηση της τιμολόγησης του άνθρακα (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των τελών) σε τομείς όπως οι μεταφορές, ώστε να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για την ταχεία και αποτελεσματική πράσινη μετάβαση καθώς οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να ομαλοποιούνται.

Επίσης, το Ταμείο ζητά την προώθηση περαιτέρω δημοσιονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τονίζει παράλληλα την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος στο περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων, με πιο ισχυρή παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τα επιτόκια, τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση.

Το ΔΝΤ σημειώνει ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την άρση των εμποδίων για την αύξηση του ανταγωνισμού τονίζοντας την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού καθώς και στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και των εξωδικαστικών διαδικασιών.

Διαβάστε ακόμη 

Πλειστηριασμοί: «Κληρώνει» σήμερα 24/1 για Alfa Wood Πίνδος, αλλά και «επώνυμα» ακίνητα (pics)

«Πράσινο» για το νέο υπερπολυτελές «Six Senses Porto Heli» στην Αργολίδα (pics)

Πώς η ΔΕΗ θα πιάσει το «όνειρο» για €2,3 δισ. λειτουργικά κέρδη το 2026

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ