ΔΝΤ

Η Κίνα υποστηρίζει ότι είναι ικανή να πετύχει τους στόχους της παρά την επιδημία - Το ΔΝΤ είναι έτοιμο να παρέχει βοήθεια μέσω χρηματοοικονομικών ελαφρύνσεων σε χώρες με αδύναμα συστήματα Υγείας