Τελευταία ενημέρωση 11:38 Ανάπτυξη, μείωση πληθωρισμού και δημοσίου χρέους και πρωτογενή πλεονάσματα το 2024, «βλέπει» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη 2,4% για φέτος και 1,9% το 2024, ενώ πληθωρισμό στο 4,2% το 2023 και στο 2,4% το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας θα μειώσει το δημόσιο χρέος της στο 160,2% φέτος και στο 154,4% το 2024, ενώ η ανεργία θα υποχωρήσει στο 12,2% το 2023 και στο 11,8% το 2024.

Όπως αναφέρουν οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις «παρά την ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 5,9% το 2022. Η έντονη ιδιωτική κατανάλωση, η σημαντική επενδυτική δραστηριότητα και η ώθηση που δόθηκε από την ανάκαμψη του τουρισμού κατά τη θερινή περίοδο συνέβαλαν στην ισχυρή ανάπτυξη. Επιπλέον, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο του 2022».

Παράλληλα το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα το 2024, θα διαμορφωθεί στο 2,5% του ΑΕΠ. «Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2022 αποδείχθηκε σημαντικά χαμηλότερο από το αναμενόμενο, φθάνοντας το 2,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 4,1% του ΑΕΠ που προβλεπόταν το φθινόπωρο. Το πρωτογενές ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ. Αυτή η βελτίωση οφείλεται κυρίως στα καλύτερα από τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα, ιδίως από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους άμεσους φόρους.

Μετά το καλύτερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα το 2022, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να συρρικνωθεί περαιτέρω στο 1,3% το 2023. Αυτό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη σταδιακή κατάργηση των υπόλοιπων μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία (τα οποία εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 1,5% του ΑΕΠ το 2022) και σε σημαντική μείωση του κόστους των μέτρων για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας (από 2,5% του ΑΕΠ το 2022 σε 0,2% το 2023). Ταυτόχρονα, η αύξηση των μισθών του Δημοσίου τομέα και των κοινωνικών παροχών αναμένεται να παραμείνει σταθερή. Η πρόβλεψη επηρεάζει επίσης δύο προσωρινά μέτρα που εισήχθησαν ως απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 0,3% του ΑΕΠ.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 0,6% του ΑΕΠ το 2024, υποδηλώνοντας πρωτογενές πλεόνασμα 2,5%. Η βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου οφείλεται στη σταδιακή κατάργηση των υπόλοιπων ενεργειακών μέτρων έως το 2024. Παρά την προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του μισθολογίου με εκτιμώμενη δημοσιονομική επίπτωση 0,2% του ΑΕΠ για το 2024, οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται να παραμείνουν συνολικά σταθερές βελτιώνοντας έτσι την ισορροπία.

Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε το 2022, κυρίως λόγω της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Ο δείκτης αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 160,2% του ΑΕΠ το 2023 και στο 154,4% το 2024, βοηθούμενος από τα πρωτογενή πλεονάσματα και την οικονομική ανάπτυξη.

Οι δημοσιονομικές προοπτικές εξακολουθούν να υπόκεινται σε ανοδικούς και καθοδικούς κινδύνους. Ειδικότερα, οι αρνητικοί κίνδυνοι προέρχονται από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, με κυριότερο τις δικαστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας Δημόσιας Περιουσίας Ανοδικά, εάν συνεχιστεί η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, τα έσοδα θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα από τα αναμενόμενα.

Συνολικά για την ΕΕ, η Κομισιόν αναφέρει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο προκλήσεων. Οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας, η άμβλυνση των περιορισμών στις μεταφορέ; και η ισχυρή αγορά εργασίας στήριξαν τη ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2023, διαλύοντας τους φόβους για ύφεση.

Βάσει των οικονομικών προβλέψεων, η οικονομία της ΕΕ θα αναπτυχθεί κατά 1,0% το 2023 (0,8%προέβλεπαν οι χειμερινές προβλέψεις) και στο 1,7% το 2024 (από 1,6%). Στην Ευρωζώνη αναμένεται ανάπτυξη 1,1% και 1,6% το 2023 και το 2024 αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός αναθεωρήθηκε επίσης προς τα πάνω σε σύγκριση με το χειμώνα, σε 5,8% το 2023 και 2,8% το 2024 στη ζώνη του ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Ταϊλάνδη: «Έτοιμος να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός» ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης

Ο Ογκάν βάζει όρο τον αποκλεισμό των Κούρδων για να στηρίξει Κιλιτσντάρογλου στον β’ γύρο

ΗΠΑ: Αισιόδοξος ο Μπάιντεν ότι θα αυξηθεί το όριο δανεισμού

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ