δημόσιο χρέος

Σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ε.Ε. ως ποσοστό του ΑΕΠ - Την ανηφόρα πήραν φόροι και δαπάνες το προτελευταίο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς - Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το γ' τρίμηνο αντιστοιχούσε στο 182,2% ΑΕΠ - Αύξηση των εσόδων από φόρους στο εισόδημα και στην περιουσία, στην παραγωγή και στις εισαγωγές σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017