Κομισιόν

Το υπό κατασκευή τμήμα μεταξύ Λαμίας και Ξυνιάδας θα ολοκληρώσει το νότιο κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου E65, συνδέοντας τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής Θεσσαλίας με το κεντρικό δίκτυο αυτοκινητόδρομων

Οι δύο χώρες αναμένεται να λάβουν περίπου το 40% του συνόλου των 100 δισ. ευρώ που θα διατεθούν για επενδύσεις σε περιφέρειες με τις υψηλότερες εκπομπές CO2 και τις περισσότερες θέσεις εργασίας που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα

Η Επιτροπή έκρινε ότι η πώληση δεν παραβίασε τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων - είχε προηγηθεί καταγγελία από άλλη τράπεζα που διεκδίκησε την Πειραιώς Βουλγαρίας

«Ο νόμος αυτός προστατεύει το δημοκρατικό κράτος δικαίου» απέναντι στην απόλυτη εξουσία των δικαστών που θα προκαλούσε «χάος, αναρχία και ανισότητα», σύμφωνα με τον Πολωνό υπουργό Δικαιοσύνης