Το μισό ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή ένα ποσό που φτάνει τα 87,389 δισ. ευρώ χρωστούν στην εφορία 8.543 φορολογούμενοι (μόλις το 0,2% του συνόλου) με κατά κεφαλήν οφειλή άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Οι οφειλέτες αυτοί χρωστούν δηλαδή το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου “φεσιού” προς την εφορία που φτάνει στα 108,990 δισ. ευρώ.

Από την ανάλυση των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκύπτει ότι ο μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση κατά 2,5 δις. ευρώ προήλθε από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τα χρέη αυτά θεωρούνται δύσκολο να αποπληρωθούν κάποτε, καθώς πρόκειται για οφειλές «ηλικίας» αρκετών ετών ή και δεκαετιών, ενώ τα ποσά που καταφέρνει να εισπράξει από τους συγκεκριμένους οφειλέτες η ΑΑΔΕ είναι μηδαμινά.

Στα χρέη αυτά εντάσσονται οφειλές από επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει, από προβληματικές εταιρείες της δεκαετίας του ’80 και του ’90, επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ήταν συνυπεύθυνα, για τη δημιουργία των χρεών αυτών.

Παρά τις δυσκολίες είσπραξής τους, οι οφειλές αυτές εντάσσονται στα συνολικά χρέη των φορολογουμένων προς το Δημόσιο, δίνοντας μια επίπλαστη εικόνα για το μέγεθός τους, ενώ είναι αδύνατον να εισπραχθούν ποτέ.

Άλλωστε και η ίδια η ΑΑΔΕ παραδέχεται το πρόβλημα και από το σύνολο των χρεών, έχει χαρακτηρίσει «ανεπίδεκτα είσπραξης» χρέη ύψους 24,81 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, περίπου 531.270 φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αντιστοιχούν στο 15% του συνόλου των οφειλετών της εφορίας, χρωστούν ποσά μέχρι 50 ευρώ.

Από τους μικροοφειλέτες αυτούς, μάλιστα, οι 70.774 χρωστούν ποσά μικρότερα από… 1 ευρώ!

Επιπλέον από την ανάλυση των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

  • «Κόκκινες» οφειλές έχουν 3.489.073 φορολογούμενοι έναντι 3.725.057 την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η μείωση του αριθμού των οφειλετών κατά 234.984 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) πηγάζει από την κατηγορία οφειλής μέχρι 10 ευρώ, με τον αριθμό των οφειλετών να εμφανίζεται μειωμένος κατά 351.412 πρόσωπα κυρίως λόγω της διαγραφής βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών νομικών προσώπων ή τρίτων με εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή μικρότερο του 1 ευρώ.
  • Στις οφειλές άνω των 50 ευρώ διαπιστώνεται αύξηση τόσο στο πλήθος των οφειλετών όσο και στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Συνολικά οι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 116.212 πρόσωπα και ο όγκος του χρέους κατά 3,644 δις. ευρώ. Ειδικότερα στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 50 και 500 ευρώ στην οποία βρίσκεται το 34,5% των οφειλετών, εντοπίζεται η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος τους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (κατά 55.686 οφειλέτες), η οποία ωστόσο συνοδεύεται από περιορισμένη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών (κατά 11,4 εκατ. ευρώ), καθώς στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται μόλις το 0,2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Στη κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 45.017, στη κατηγορία μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ η αντίστοιχη αύξηση ήταν 13.035 ενώ στην κατηγορία οφειλής άνω του 1 εκ. ευρώ οι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 277 πρόσωπα και ανήλθαν σε 8.543 έναντι 8.266 το περυσινό επτάμηνο
  • Οι μισοί οφειλέτες δηλαδή 1.735.382 χρωστούν έως 500 ευρώ από τους οποίους 531.270 έχουν οφειλές έως 50 ευρώ και 1.204.112 από 50 έως 500 ευρώ

Διαβάστε ακόμα: 

Fitch Ratings: Στο +6% η ελληνική οικονομία το 2021 – Ποιους κινδύνους «βλέπει» 

Κινητή τηλεφωνία – Κατάργηση ή μείωση τέλους: Τι προβλέπεται

To θρυλικό «Ολυμπος Νάουσα» επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη αρχές του 2022 – Δείτε πώς θα είναι (pics)