Μπορεί η προθεσμία της ρύθμισης των 120 δόσεων των οφειλών προς τα ταμεία να εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου και να έχει αποσαφηνιστεί κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρχει παράταση, όμως στην πράξη ανοίγει ένα παράθυρο για όσους οφειλέτες δεν έχουν βεβαιωμένες οφειλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται διάταξη που θα δίνει ευκαιρία συμπληρωματικής αίτησης στους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες στην περίπτωση που οι οφειλές του 2018 προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΤΕΑΕΠ δεν έχουν βεβαιωθεί. Ειδικότερα , θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές του 2019. Στη συνέχεια μόλις διαβιβαστούν όλες οφειλές και για το 2018 θα υποβληθεί και δεύτερη αίτηση.

Στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο θα περιληφθεί επίσης διάταξη για τους απλήρωτους εργαζόμενους. Με παλαιότερη διάταξη του 2017 είχε προβλεφθεί πως η μη καταβολή των δεδουλευμένων για αξιόλογο διάστημα  θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή και δίνει τη δυνατότητα στον απλήρωτο εργαζόμενο να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας. Με την προωθούμενη νέα διάταξη το « αξιόλογο» αυτό διάστημα ορίζεται στους δύο μήνες.

Επίσης , με τη σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων, μια εταιρία που κινδυνεύει με λουκέτο θα μπορεί να αποκλίνει από τους όρους των κλαδικών συμβάσεων. Η νέα διάταξη θα προβλέπει δηλαδή την θέσπιση ρήτρας εξαίρεσης από τους κλαδικούς μισθούς με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Ωστόσο οι αμοιβές δε θα κατρακυλούν κάτω από τον κατώτατο μισθό. Την  ανάγκη να θεσπιστεί η ρήτρα εξαίρεσης είχε επισημάνει  το ΔΝΤ αλλά και ο ΣΕΒ.

Με τη διάταξη  του υπουργείου θα προβλέπεται η αύξηση κατά 10% του κόστους της υπερωρίας  για κάθε ώρα έως τις 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα που αντιστοιχούν στο νόμιμο ωράριο της πλήρους απασχόλησης. Η αύξηση θα επιβαρύνει τον εργοδότη και αντίστοιχα θα ενισχύει το ημερομίσθιο του εργαζόμενου   για την επιπλέον εργασία όσων απασχολούνται με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.  Η επιβάρυνση θα λειτουργεί ως αντικίνητρο  ώστε ο εργοδότης να κρίνει περισσότερο συμφέρουσα την πρόσληψη με πλήρη απασχόληση. Αν ο εργοδότης αρνείται να συμμορφωθεί , ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά το αυξημένο ημερομίσθιο.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο. Αναμένεται να  καθιερωθεί ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστών  προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον σκηνές βιαιοπραγίας  για την νομιμοποίηση των συνέδρων , όπως αυτές που σημειώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα.

Με την ηλεκτρονική ταυτότητα θα πιστοποιείται ότι το μέλος του σωματείου φέρει την ιδιότητα του εργαζόμενου και δεν είναι συνταξιούχος η μέλος σωματείου «σφραγίδα».

Μητρώο θα ισχύσει και για τις οργανώσεις των εργοδοτών. Παράλληλα  με έξοδα του εργοδότη θα δημιουργείται μια ιστοσελίδα στην οποία θα δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις των σωματείων.

Παράλληλα θα καθιερωθεί η  ηλεκτρονική ψηφοφορία εξ αποστάσεως και η  λήψη αποφάσεων , με προεξέχουσα  τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη απεργίας.

Οι Συνδικαλιστές αλλά και εκπρόσωποι των εργοδοτών επισημαίνουν ωστόσο ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των μελών των οργανώσεων.

Άλλη διάταξη θα προσδίδει νέες δυνατότητες στο σύστημα Εργάνη ώστε να λειτουργεί ως πολυεργαλείο που θα ελέγχει ποιες ώρες έχει δηλωθεί ο εργαζόμενος ότι θα δουλέψει και πόσο συχνά αυτό αλλάζει , γεγονός που κινεί την υποψία ότι υποκρύπτεται υποδηλωμένη εργασία.

Επίσης η Εργάνη θα «βλέπει» πλέον όσους αμείβονται με εργόσημο. Με την προωθούμενη διάταξη, οι εργοδότες θα υποχρεωθούν , καθώς εκδίδουν το εργόσημο στο ταμείο της τράπεζας η ηλεκτρονικά , να δηλώνουν τα στοιχεία του εργαζόμενου που απασχολούν. Με τη μηχανογραφική διασύνδεση , θα μπλοκάρεται η καταβολή επιδομάτων, όπως είναι το επίδομα ανεργίας για τα άτομα που αμείβονται με εργόσημο.

Με άλλη διάταξη θα μπαίνει και πάλι στοπ στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων αν δεν έχουν προηγουμένως καταβληθεί η ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές.