αναπτυξη

Το Ταμείο αναφέρει ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η ιδέα ότι τα lockdown συνεπάγονται τη διαζευκτική επιλογή ανάμεσα στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών και τη στήριξη της οικονομίας και χαρακτηρίζει προϋπόθεση ανάπτυξης την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία

Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) βρίσκεται οριακά πάνω από τις 50 μονάδες, που διαχωρίζουν την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση - Σε υψηλό 31 μηνών ο μεταποιητικός PMI, σε χαμηλό τεσσάρων μηνών ο υπηρεσιών

Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι τόσο η πρόβλεψη για την ύφεση φέτος όσο και για την ανάκαμψη του χρόνου θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα της ελληνικής διοίκησης και του τραπεζικού συστήματος στην αποτελεσματική απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ανάκαμψη

Απόρρητο Απόρρητο