Οικονομία

Η DBRS δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» στην ελληνική οικονομία

  • newsroom


Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει διατηρήσει μια συνετή δημοσιονομική στάση, με αποτέλεσμα την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος για 5 συναπτά έτη, την υπέρβαση των δημοσιονομικών της στόχων, και την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους

Στην αλλαγή της κατηγορίας κινδύνου για την Ελλάδα από μέση σε χαμηλή προχώρησε οίκος αξιολόγησης DBRS.

Όπως αναφέρει ο οίκος, παρά την επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος λόγω τπανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έχει επιδείξει τη δέσμευσή της στη διατήρηση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και στην προώθηση πολιτικών ενίσχυσης της ανάπτυξης σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την DBRS, η πολιτική απάντηση της ΕΕ είναι πιθανό να μειώσει τον κίνδυνο βαθύτερων οικονομικών ανισοτήτων και μεγαλύτερης ασυμμετρίας στη δημόσια χρηματοδότηση σε ολόκληρη την Ένωση.

Κατά συνέπεια, το υψηλό χρέος της Ελλάδας είναι λιγότερο πιθανό να αποτελέσει πηγή έντασης με τους κύριους πιστωτές της.

Η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων θεμελιώνεται στη συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωσύστημα. Η κυβέρνηση πλειοψηφίας δείχνει ισχυρή δέσμευση και δυναμική στην υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει διατηρήσει μια συνετή δημοσιονομική στάση, με αποτέλεσμα την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος για 5 συναπτά έτη, την υπέρβαση των δημοσιονομικών της στόχων, και την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους.

Παρά το υψηλό δημόσιο χρέος, η η συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στο Πρόγραμμα Πανδημίας Αγοράς Έκτακτης Ανάγκης (PEPP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (PEPP), διασφαλίζει την πρόσβαση στις αγορές με ιστορικά χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

Επιπλέον, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει ένα σημαντικό ποσό επιχορηγήσεων από το χρηματοδοτικό μέσο της επόμενης γενιάς της ΕΕ που ανέρχεται στο 8,9% του ΑΕΠ, το οποίο πιθανότατα θα υποστηρίξει την ανάκαμψη και μια πιο βιώσιμη πορεία οικονομικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα.

Τα κίνητρα για την αναβάθμιση περιλαμβάνουν:

1 την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού, με την επιστροφή της οικονομίας σε σταθερή ανάπτυξη.

2 τη συμμόρφωση με την εποπτεία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τη συνεργασία για τις δημοσιονομικές προσπάθειες και τη συνέχιση με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Αντίθετα, μία υποβάθμιση θα μπορούσαν να προκαλέσουν:

1 σταθερή αρνητική οικονομική απόδοση

2 αντιστροφή ή καθυστέρηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και μακροπρόθεσμα, έλλειψη δημοσιονομικής προσπάθειας

3 νέα αστάθεια του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Απόρρητο Απόρρητο