Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022 αναμένεται να καταβληθούν οι κρατικές ενισχύσεις συνολικού προϋπολογισμού 26.308.252 ευρώ προς τους παραγωγούς λεβάντας, ξηρών σύκων, επιτραπέζιας ελιάς και καπνού, που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην ΚΥΑ που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Στο πλαίσιο της απόφασης, δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα, οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1. Για τους παραγωγούς λεβάντας, όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.

2. Για τους παραγωγούς ξηρών σύκων, όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.

3. Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς, πλην των παραγωγών ελιάς Καλαμών και των παραγωγών ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190», όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.

4. Για τους παραγωγούς καπνού όλων των καλλιεργούμενων ποικιλιών στην επικράτεια, που έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.

5. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013.

6. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Σε ό,τι αφορά το ύψος της ενίσχυσης, οι παραγωγοί λεβάντας θα λάβουν 57 ευρώ ανά στρέμμα, οι παραγωγοί σύκων προς αποξήρανση 67 ευρώ ανά στρέμμα, οι παραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς 40 ευρώ ανά στρέμμα και οι παραγωγοί καπνού 90 ευρώ ανά στρέμμα.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας, αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 290.000 ευρώ για τους παραγωγούς του γεωργικού τομέα, στα οποία περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να καταβληθούν οι κρατικές ενισχύσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα που οι δικαιούχοι θα καταθέσουν αιτήσεις. Το τελικό ποσό για κάθε δικαιούχο θα καταβληθεί μετά από τους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ και τις ΑΑΔΕ, ώστε να διαπιστωθεί αν οι δικαιούχοι έλαβαν άλλες κρατικές ενισχύσεις.

Διαβάστε ακόμη

Στα χέρια της φαρμακοβιομηχανίας BENNET το ακίνητο του «Σιλβεστρίδη» στη Μεταμόρφωση (pics)

Fitch: «Ανάσα» ο πληθωρισμός στις χώρες με υψηλούς δείκτες χρέους όπως η Ελλάδα

Πούτιν: Το Ροστόφ θα υποδεχθεί πρόσφυγες από την Ουκρανία – 10.000 ρούβλια σε κάθε πρόσφυγα