Εξατομικευμένες ρυθμίσεις για χρέη στην Εφορία σχεδιάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της… συνέπειας και της οικονομικής δυνατότητας του κάθε οφειλέτη. Για πρώτη φορά, μάλιστα, η Εφορία θα ζητά και εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Πρόκειται για το επόμενο φιλόδοξο project του ΥΠΕΘΟ που πιάνει το καυτό θέμα του διακανονισμού χρεών προς την Εφορία με έναν τρόπο που, όπως εκτιμάται, δεν θα εγείρει αντιδράσεις από τους δανειστές και τους οίκους αξιολόγησης. Οι προτάσεις για έκτακτες ρυθμίσεις οφειλών περνούν κάθε φορά διά πυρός και σιδήρου. Οι… αρνητές υποστηρίζουν ότι οι ρυθμίσεις χαλούν την κουλτούρα των πληρωμών και αποτελούν αντικείμενο κατάχρησης από κακοπληρωτές. Γι’ αυτό και το νέο σχέδιο του ΥΠΕΘΟ κινείται σε διαφορετική λογική, η οποία θεωρείται πιο εύκολο να γίνει αποδεκτή απ’ όσους επηρεάζουν την ελληνική οικονομία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα που θα υποδέχεται την αίτηση και θα την αξιολογεί βάσει ενός αλγορίθμου, όπου θα λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως:

■ Τα εισοδήματα του οφειλέτη, όπως αποτυπώνονται, για παράδειγμα, στις τρεις τελευταίες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή στην περίπτωση του επαγγελματία στις δηλώσεις ΦΠΑ.
■ Η αξία της περιουσιακής του κατάστασης όπως εμφανίζεται στο Περιουσιολόγιο (κυρίως το Ε9). Εδώ η λογική δεν θα είναι η ρευστοποίησή της, αλλά το ότι η ύπαρξη και η αξία της περιουσίας προϋποθέτουν κάποιο τεκμήριο διαβίωσης, δηλαδή κάποια δαπάνη που γίνεται για να συντηρείται.
■ Οι τράπεζες θα παρέχουν όλες τις πληροφορίες για τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα προϊόντα.
■ Οταν απαιτείται, η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα παρέχει βαθμολογία για την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη, δηλαδή τη συνέπεια των πληρωμών και τους κινδύνους αθέτησης των υποχρεώσεών του.

Βάσει όλων αυτών, θα διαμορφώνεται μια πρόταση για εξειδικευμένη ρύθμιση που θα καθορίζει τον αριθμό των δόσεων αλλά και το ύψος του επιτοκίου.

Ειδικά στην περίπτωση των επαγγελματιών, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν και εγγυήσεις για να αποφεύγεται η κατάχρηση της ρύθμισης. Δηλαδή ο οφειλέτης επαγγελματίας θα αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις ότι θα τηρεί τη ρύθμιση ενώ, σε περίπτωση πτώχευσής του, θα υπάρχουν εξασφαλίσεις για το Δημόσιο.

Η νέα δυνατότητα θα λειτουργεί παράλληλα με την παγία ρύθμιση οφειλών στην Εφορία. Σημειώνεται ότι η πάγια ρύθμιση αφορά παλαιές και τρέχουσες οφειλές χωρίς να τίθενται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν ακόμη και προτού καταστούν ληξιπρόθεσμες. Τακτικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ) ρυθμίζονται σε έως 24 έντοκες δόσεις και οι έκτακτες (φόροι κληρονομιάς, πρόστιμα) σε 48 δόσεις.

Ισχύουν όμως αυστηρές προϋποθέσεις:

■ Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας έως την ημερομηνία της αίτησης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα).
■ Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος, οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με άλλη ρύθμιση ή αναστολή πληρωμής).
■ Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή (ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, λογιστές φοροτεχνικοί και κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος). Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η βιωσιμότητα τεκμαίρεται από τα στοιχεία που δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει ο περιορισμός του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης. Ο δε αριθμός των δόσεων της ρύθμισης για τις οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσοστού μηνιαίας δόσης.

Διαβάστε ακόμη

Ο Μητσοτάκης «ειρηνοποιός», εδώ… Παππάς (πού είναι ο Νίκος;) τα «ραντεβού» του Στάινμετζ στην Αθήνα, το επόμενο κύμα πωλήσεων τραπεζών και τα ζόρια της Speedex

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών Αρχών οι προσφορές της Black Friday

Κατοικία: Πόσο τελικά συμφέρει η ενοικίασή της – Ποιες πόλεις στην Ελλάδα έχουν καλύτερες αποδόσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ