Κίνδυνος-θάνατος για το δημόσιο αναδεικνύονται κυρίως οι εταιρίες –νομικά πρόσωπα, που άφησαν απλήρωτα χρέη που ξεπερνούν τα 155 δισεκατομμύρια ευρώ από απλήρωτους φόρους, δασμούς και ασφαλιστικές εισφορές.

Σε ένα χρόνο αριθμός των οφειλετών στο τέλος Ιουλίου του 2022 αυξήθηκε κατά 741.827 φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι άφησαν χρέη 3,9 δισ. ευρώ. Ωστόσο από αυτά τα σχεδόν 4 δισ. ευρώ, περίπου 1,1 δισ. ευρώ αφορά χρέη από μόλις 22 οφειλέτες!

Έτσι, το 80% των χρεών από τα συνολικά 112,6 δισ. οφείλεται σε μόλις το 0,2% των οφειλετών, που χρωστάνε πάνω από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας. Για την εξέλιξη αυτή όμως ευθύνονται κυρίως τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) καθώς οι οφειλές τους αυξήθηκαν κατά 2,3 δις ευρώ σε ετήσια βάση (από τα 2,7 δισ. που είχαν αύξηση χρεών συνολικά όλοι οι μεγαλοφειλέτες).

Αντιθέτως, όλα όσα χρωστούν μαζί σχεδόν 2,5 εκατομμύρια μικροφειλέτες με μικροποσά χρέη κάτω από 500 ευρώ, δεν ξεπερνάνε τα 335 από τα 112,6 δισ. ευρώ των χρεών στην εφορία! Δηλαδή και αν ακόμα τα διέγραφε όλα το Δημόσιο, θα έχανε μόλις το 3 τοις χιλίοις των απαιτήσεών του!

Αντιθέτως μεγαλοφειλέτες (και κυρίως νομικά πρόσωπα) αύξησαν τις οφειλές τους στην εφορία κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσα σε μόλις ένα χρόνο.

Η «μαρίδα» των 50 ευρώ… και οι «καρχαρίες» δισεκατομμυρίων


Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι τεράστιο μέρος των συνολικών οφειλών (τουλάχιστον 45 δισ. από τα συνολικά 112,6 ευρώ των οφειλών στην εφορία) οφείλεται σε διοικητικά πρόστιμα, και όχι σε απόκρυψη ή ιδιοποίηση φόρων. Δεν αντιστοιχούν δηλαδή σε πραγματικά λεφτά που μπορεί να ανακτήσει το δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, όπως τα επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή:

• οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορολογούμενων αυξήθηκαν 10 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο! Η αύξηση αυτή οφείλεται σε νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 7,9 δισ ευρώ, αλλά και ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/8/2021 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 2,1 δις ευρώ.

• μετά από εισπράξεις, ανακτήσεις και διαγραφές οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης από την ΑΑΔΕ, συνολικού ύψους 6,3 δισ. ευρώ, η αύξηση χρεών περιορίστηκε στα 3,9 δισ. ευρώ και τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο τέλος του Ιουλίου 2022 έφταναν στα 112,6 δισ. ευρώ.

• από τα 112,6 δισ. ευρώ, ποσοστό 23,2% ή 26,1 δισ. αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως «ανεπίδεκτες είσπραξης».

• το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο χρέος προς είσπραξη, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου, υπολογίζεται πως ανέρχεται την 1/8/2022 στα 86,5 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

• από τα 86,5 δισ. μόνο το 51,4% ή μόλις 44,4 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.). Τα άλλα μισά προέρχονται κυρίως από πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) 24,1 δισ. ή καταπτώσεις εγγυήσεων, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ ύψους 18 δισ. ευρώ.

• τα 8,8 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 9,5 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας

• απομένουν έτσι 26,1 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων. Αυτό είναι το «λειτουργικό» χρέος, δηλαδή το πραγματικά εισπράξιμο, καθώς το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 30% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου –και ισοδυναμεί με μόλις 23% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

ειδικά για το νέο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που δημιουργήθηκε στο 8μηνο 1/12/2021-31/7/2022 διαπιστώνεται σημαντική αύξηση κατά 1,3 δις ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους, με αποτέλεσμα να αγγίζει τα 4,8 δις ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του νέου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου πηγάζει από φόρο Εισοδήματος (1,3 δις ευρώ) και τον ΦΠΑ (1,7 δις ευρώ).

• ωστόσο από τα 4 δισ. το νέο ληξιπρόθεσμο οφείλεται κατά 23% αυτού (που αντιστοιχεί σε 1,1 δις ευρώ) προέρχεται από μόλις 22 οφειλέτες!

• ο αριθμός των οφειλετών στο τέλος του Ιουλίου του 2022 αυξήθηκε κατά 741.827 φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Φτάνει πλέον στους 4.230.900 οι οφειλέτες.

τεράστια αύξηση εμφανίζεται σε αυτούς που χρωστούν κάτω από 50 ευρώ όλα και όλα στην εφορία! Από 531.270 τον Ιούλιο πέρυσι έφτασαν στους 877.173 τον Ιούλιο φέτος και αυξήθηκαν κατά 345.903 ή +65%! Σχεδόν οι μισοί δηλαδή από τους νέους οφειλέτες χρωστούν ασήμαντα ποσά –ενδεχομένως και εν αγνοία τους μετά από δύο χρόνια αναστολών είσπραξης κλπ.

• από τους 741.827 νέους οφειλέτες, οι 692.413 χρωστούν συνολικά ποσά από 1 μέχρι 500 ευρώ. Και προκύπτει έτσι αύξηση 57,4% , από 1.735.382 οφειλέτες πέρυσι σε 2.427.795 ΑΦΜ φέτος.

Ωστόσο, η αύξηση των οφειλετών σχετίζεται και με την αλλαγή του χρόνου βεβαίωσης και πληρωμής του ΕΝΦΙΑ φέτος, δηλαδή οφείλεται σε διαταραχή της εποχικότητας των πληρωμών που άλλες φορές έπρεπε να γίνουν στο τέλος της χρονιάς ( η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ για το 2022 έπρεπε να καταβληθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, ενώ η αντίστοιχη δόση για το 2021 είχε ημερομηνία λήξης πληρωμής τις 29 Οκτωβρίου 2021).

Χρέη στα Ταμεία 43 δισ.

Σύμφωνα με την Έκθεση του ΓΠΚΒ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 43,4 δισ. ευρώ, με αύξηση κατά 590,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή προέρχεται τόσο από την αύξηση των κύριων οφειλών (κατά 180 εκατ. ευρώ), όσο και των πρόσθετων τελών (κατά 410,4 εκατ. ευρώ).

Σε ετήσια βάση, αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των μητρώων των οφειλετών κατά 439.201 (και συνολικά 2.392.558 στο τέλος του β΄τριμήνου 2022). Αύξηση παρουσιάζεται σε όλες τις κατηγορίες οφειλής, με την μεγαλύτερη να σημειώνεται στις οφειλές μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ (κατά 161.059 μητρώα).

Επιπλέον, αύξηση παρατηρείται στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 5,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, τόσο εξαιτίας αύξησης των κύριων οφειλών (κατά 3,7 δισ), όσο και των πρόσθετων τελών (αύξηση 1,7 δισ).

Αύξηση σημειώνεται σε όλες τις κατηγορίες κύριας οφειλής με τη μεγαλύτερη (κατά 1,8 δισ. ευρώ) να εντοπίζεται στο εύρος οφειλής μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ, στην οποία συσσωρεύεται το 44,4% των οφειλών.

Πόσοι χρωστάνε ποσά στο ΚΕΑΟ

 

Διαβάστε ακόμη:

Αναστέλλεται η εισαγωγή της Allwyn στο Χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης

Η Μποφίλιου και ο Γλυκάνισος, η Goldman Sachs και τα ξενοδοχεία, οι αρχιτέκτονες και οι βίλες του Ελληνικού

Όμιλος VERO: Οι νέες επενδύσεις του Νίκου Βερόπουλου στα Βαλκάνια και η «κούρσα» των κερδών