Οικονομία

Ολική μεταμόρφωση: Έτσι θα είναι η digital εφορία σε 5 χρόνια

  • Κωστής Πλάντζος


Πιο γρήγορη επιστροφή ΦΠΑ, ενίσχυση ηλεκτρονικών συναλλαγών, καταπολέμηση λαθρεμπορίου μερικές από τις αλλαγές που φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης στον φοροελεγκτικό μηχανισμό

Στη λεωφόρο της τεχνολογίας, των γρήγορων ελέγχων και της «smart» εξυπηρέτησης εισέρχεται με το Ταμείο Ανάκαμψης ο φοροελεγκτικός μηχανισμός της χώρας.

Το σχέδιο δράσεων για την περίοδο μέχρι τον Αύγουστο του 2026, περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:  

Αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και άλλων προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων), ώστε να αξιοποιηθούν οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων που διαθέτει και να διευκολυνθεί ο ψηφιακός έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών. Το έργο θα αυξήσει την οικειοθελή συμμόρφωση, την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και θα συμβάλει στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Κωδικοποίηση και απλούστευση του φορολογικού πλαισίου (κώδικας ΦΠΑ, κώδικας τελωνείων, νόμοι που αφορούν στην έμμεση φορολόγηση, δασμοί κτλ) με την συνδρομή της ΑΑΔΕ. Στοχεύει στη μείωση του διοικητικού βάρους και του κόστους συμμόρφωσης των φορολογούμενων διευκολύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΠΑ:

Η πρόταση στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις ψηφιακές συναλλαγές με σκοπό την περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση και την μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση των επιστροφών του ΦΠΑ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:

Μέτρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Aπλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΑΑΔΕ, ηλεκτρονικά βιβλία (myData), ηλεκτρονικά τιμολόγια και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. H μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί με την αξιοποίηση δεδομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τον ελεγκτικό μηχανισμό,

ΥΠΕΡΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενίσχυση των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και άλλες δράσεις της κυκλικής οικονομίας, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η ενίσχυση θα γίνει μέσω ειδικής φορολογικής μεταχείρισης (υποδιπλασιασμός του χρόνου απόσβεσης του παγίου ή διπλασιασμός του ποσοστού ετήσιας απόσβεσης), των επενδύσεων αυτών. Ο στόχος είναι η ταμειακή διευκόλυνση και η ενθάρρυνση των επενδύσεων αυτών και η αντίστοιχη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαμόρφωση νέου πλαισίου καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά, αλκοόλ, ενέργεια) μέσα από την δημιουργία ενοποιημένου συστήματος παρακολούθησης συναλλαγών και διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο, σύγχρονης υποδομής εντοπισμού εμπορευμάτων και ηλεκτρονική παρακολούθηση μεταφοράς εμπορευμάτων.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Μεταρρύθμιση διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των POS αλλά και των τιμολογήσεων εν γένει με τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές, με θέσπιση κινήτρων για την προσαρμογή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις και στη προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού. Το έργο θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Ψηφιακός μετασχηματισμός και εκσυγχρονισμός της ΑΑΔΕ. Περιλαμβάνεται: (α) ο ανασχεδιασμός και η αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (TAXIS, TAXISnet, ELENXIS) και η ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, (β) η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης μέσω ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, και (γ) η αναβάθμιση του εργασιακού, οργανωτικού και υλικοτεχνικού πλαισίου των υπαλλήλων. Στόχος η αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους στη συλλογή των φόρων και η φιλικότερη προς τον πολίτη πρόσβαση στα συστήματα της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε ακόμη:

Χαμηλός φόρος 4,5% για νέες ατομικές επιχειρήσεις

Σχέδιο «Fast Forward» για τον ΟΠΑΠ – Τι προβλέπει η νέα επιχειρηματική στρατηγική

Εστίαση: Ποιοι δικαιούνται στήριξη έως 100.000€ – Τι προβλέπεται