Μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Απριλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το “πλέγμα” παλαιών και νέων ρυθμίσεων για χρέη στην εφορία, τον ΕΦΚΑ και τους Δήμους. Η κυβέρνηση επανενεργοποιεί παλαιές ρυθμίσεις των 120 και των 36 ή 72 δόσεων προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε όσους οφειλέτες τις είχαν απολέσει να επανενταχθούν σε αυτές και να επωφεληθούν από τα ευεργετήματα τους, όπως η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, η αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Δίνει όμως και τη δυνατότητα σε οφειλέτες που βαρύνονται με νέα χρέη, που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, είτε αρρύθμιστα είτε ρυθμισμένα με πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων, να τα εντάξουν σε μια νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση με περισσότερες δόσεις, που θα φθάνουν μέχρι και τις 36 ή τις 72.

Το μόνο που εκκρεμεί είναι η νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει τα εξής:

* αναβίωση 72 και 120 δόσεων. Όσοι έχασαν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν υποβάλλοντας αίτηση στη σχετική πλατφόρμα που θα ανοίξει στην ΑΑΔΕ, και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν δύο μηνιαίες δόσεις έως το τέλος Ιουλίου. Όσον αφορά τις δόσεις που χάθηκαν, αυτές θα ενσωματωθούν στο τέλος της ρύθμισης. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει κι άλλα χρέη που παραμένουν αρρύθμιστα, θα πρέπει να τα εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων (αφορά τις έκτακτες οφειλές όπως κληρονομιάς) μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθμισης. Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση, π.χ. χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται κτλ.

* νέα ρύθμιση σε 36 – 72 δόσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά φορολογούμενους οι οποίοι την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές και ταυτόχρονα παρέμεναν συνεπείς στην καταβολή των δόσεων στις ρυθμίσεις που είχαν κάνει. Αν όμως από την 1η Νοεμβρίου και μετά, είχαν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, μπορούν να τις εντάξουν στη νέα ρύθμιση των 36 – 72 δόσεων. Πέρα από το γεγονός ότι το ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης να ανέρχεται σε 30 ευρώ, υπάρχει επιβάρυνση με επιτόκιο 4,37% για όσους επιλέξουν τις 36 δόσεις και 5,87% στην περίπτωση που επιλέξουν τις 72 δόσεις.

* πάγια ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων. Αφορά παλαιές και τρέχουσες οφειλές οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν ακόμα κι αν δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Πρόκειται για χρέη από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, κ.α. Η συγκεκριμένη κατηγορία οφειλών μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις, οι οποίες είναι έντοκες. Όσο περισσότερες είναι οι δόσεις τόσο αυξάνεται και το επιτόκιο, το οποίο φτάνει στο 5,87% αν κάποιος φορολογούμενος επιλέξει να ρυθμίσει μία οφειλή του σε από 12 έως 24 δόσεις. Σε περισσότερες δόσεις, δηλαδή έως 48, μπορούν να ενταχθούν έκτακτες οφειλές όπως φόροι κληρονομιάς, πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Οι συνεπείς φορολογούμενοι οι οποίοι από την 1η Νοεμβρίου 2021 είχαν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές τις οποίες όμως είχαν εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων, θα μπορούν να τις εντάξουν στη νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων.

Διαβάστε ακόμη

Market Pass: Aπό το απόγευμα έως τη Δευτέρα οι πρώτες πληρωμές

Τεό Νιάρχος: Οι business του «χρυσού» γόνου με την τέχνη και τον κινηματογράφο (pic)

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ποιοι δανειολήπτες θα μπαίνουν στη «μαύρη λίστα» τραπεζών και servicers