Έκπτωση 50% του φορολογικού συντελεστή από το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος έχουν τα φυσικά πρόσωπα για τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης της δραστηριότητάς τους, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, τα φυσικά πρόσωπα έχουν για τα πρώτα χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας επιπλέον απαλλαγές και ελαφρύνσεις που βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία της ατομικής τους επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, που έχει κωδικοποιήσει η ΑΑΔΕ, ως νέος επιτηδευματίας ή νέα ατομική επιχείρηση έχετε τις ακόλουθες φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις:

• Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας μειώνεται κατά 50%, για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα σας από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 €.

• Όταν αποκτάτε για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο μισό.

Απαλλάσσεστε από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος για τα πέντε πρώτα χρόνια από την έναρξη επιτηδεύματος.

• Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. εφόσον έχετε ετήσια ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 10.000 ευρώ.

• Δεν απαιτείται ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο κατά την σύσταση της ατομικής επιχείρησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις σας είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως:

• Είστε υπόχρεοι τήρησης Συστήματος Καρτών Πληρωμής (γνωστό ως «P.O.S.») και δήλωσης Επαγγελματικού/ων Λογαριασμού/ων εφόσον, έστω και ένας από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητάς σας, κύριας ή δευτερεύουσας, περιλαμβάνεται στην λίστα των ΚΑΔ που έχουν οριστεί σε Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλους τους ΚΑΔ στην Κ.Υ.Α 45231/2017.

• Η δήλωση του/των επαγγελματικού/ων λογαριασμού/ων σας γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της λίστας. Σε περίπτωση μη δήλωσης ή καθυστέρησης δήλωσης του επαγγελματικού λογαριασμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

Δεν είστε υπόχρεοι σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού, ακόμη και αν έχετε ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα, εφόσον συναλλάσσεστε μόνο με πληρωτές οι οποίοι δρουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

• Επισημαίνεται ότι υπάρχει χρηματικό όριο βάσει του οποίου επιτρέπεται η συναλλαγή για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες με μετρητά. Οι συναλλαγές μεγαλύτερης αξίας από το εν λόγω χρηματικό όριο εξοφλούνται από τους αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικά με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής όπως τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω e-banking, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Διαβάστε ακόμη:

Τίτλοι τέλους για τα αλγοριθμικά stablecoins; Τι μας δείχνει το bank-run των 60 δισ. δολαρίων

«Καρούζος Gate»: Μοσχοπουλήθηκε το φιλέτο των 50 στρεμμάτων στην Κρήτη

Κολάνοβιτς (JP Morgan): Πολύ πιθανόν η Wall Street να καταγράψει ισχυρό ριμπάουντ το β’ εξάμηνο του 2022