Με τη γνωστή μέθοδο του point system το Δημόσιο θα αξιολογεί τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που παίρνει τον δρόμο για τη Βουλή, προβλέπει τη σύσταση ενός Γραφείου Πιστοδοτικής Συμπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα χρέη του ιδιωτικού τομέα προς το Δημόσιο (Εφορία, ΕΦΚΑ, δήμους, ΔΕΚΟ κ.λπ.). Με τα στοιχεία αυτά το Γραφείο θα βαθμολογεί την πιστοληπτική ικανότητα από 1 έως 10, ανάλογα με το πώς εξυπηρετεί ο ενδιαφερόμενος τις οφειλές του προ τις τράπεζες και το Δημόσιο.

Πέρα από τη βαθμολογία, το Γραφείο θα παρέχει (στους… ενδιαφερομένους) και αναλυτικά στοιχεία για το ύψος των χρεών προς την Εφορία, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τη συνέπεια που επιδεικνύει στην αποπληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ, αν υπάγεται σε ρυθμίσεις ή αν έχει προβεί σε διακανονισμούς, ποια είναι η ακίνητη περιουσία του κ.λπ.

Συλλογή στοιχείων

Σήμερα το μόνο εργαλείο για να δει κάποιος την πιστοληπτική ικανότητα κάθε ιδιώτη είναι ο «Τειρεσίας» όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν κοκκινίσει. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς μπορεί να υπάρχουν οφειλές που δεν είναι ακόμη κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση με το εισόδημα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος μελλοντικά.

Ετσι, λοιπόν, το νέο Γραφείο Πιστοδοτικής Συμπεριφοράς θα συλλέγει, αρχικά, όλα τα στοιχεία για τα χρέη προς δημόσιους φορείς και θα βγάζει ένα «σκορ». Στη συνέχεια, το «σκορ» αυτό θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη «βαθμολογία» που θα προκύπτει μέσω του «Τειρεσία» και από την αξιολόγηση των χρεών που έχει ο ιδιώτης προς τις τράπεζες και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. κινητή τηλεφωνία). Θα υπάρχει δε η δυνατότητα συλλογής στοιχείων και από το εξωτερικό. Ετσι θα διαμορφώνεται μια συνολική εικόνα της πιστοδοτικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Το Γραφείο θα παρέχει αυτά τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, π.χ. για περιπτώσεις εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών κ.λπ. Θα δίνονται, δηλαδή, αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ του δανειολήπτη ώστε να είναι ξεκάθαρες από την αρχή της ρύθμισης οι οικονομικές του δυνατότητες.

Φυσικά ο φορέας θα παρέχει τη βαθμολογία και στον ενδιαφερόμενο προκειμένου εκείνος με τη σειρά του να ξέρει πού βαδίζει για τη ρύθμιση που θέλει να πετύχει. Αν κάποιο πρόσωπο ή επιχείρηση είναι συνεπείς, είναι βέβαιο ότι θα έχουν υψηλότερη βαθμολογία και άρα πιο ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με κάποιον που είναι κακοπληρωτής.

Το ιδιωτικό χρέος

Το όλο σχέδιο αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους που πλέον έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Ειδικότερα:

■ Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, δηλαδή την Εφορία και τα τελωνεία, φτάνουν στα 113 δισ. ευρώ.

■ Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία υπολογίζονται σε περίπου 41 δισ. ευρώ. Πρόκειται για βεβαιωμένες απλήρωτες εισφορές οι οποίες αποτελούν αντανάκλαση της λειτουργίας μιας μεγάλης αλλά σκιώδους αγοράς, δηλαδή επαγγελματιών που εργάζονται πλέον εκτός φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος.

■ Το συνολικό ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τις εγχώριες τράπεζες/Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) ανέρχεται σε 106,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για οφειλές προς τις τράπεζες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών οι οποίες έχουν συσσωρευτεί κατά κύριο λόγο τα χρόνια της κρίσης και όσα μέτρα έχουν προταθεί μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει λύση στο πρόβλημα. Αν και μέσα σε αυτό το χρέος υπάρχει και ένα μερίδιο των λεγόμενων «στρατηγικών κακοπληρωτών», δηλαδή δανειοληπτών που ενώ μπορούν να πληρώσουν δεν πληρώνουν, η πλειονότητα αποτελείται από επιχειρήσεις και νοικοκυριά που λόγω της κρίσης αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος των δανείων τους και να αποπληρώσουν.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζες: Γιατί «ποντάρουν» στο θετικό σενάριο για την πορεία των NPEs – Τα δεδομένα και τα… καμπανάκια

Reuters: Αφιέρωμα στην ανάκαμψη του τουρισμού στην Ελλάδα το 2022 (pic)

Βρετανία: Την επίσπευση της διαδικασίας για τη διαδοχή Τζόνσον εξετάζει η «Επιτροπή 1922»