νοικοκυριά

Τα μισά νοικοκυριά στην Ελλάδα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν έκτακτες, αλλά αναγκαίες, δαπάνες 395 ευρώ και 7 στα 10 δεν μπορούν να πληρώσουν το τραπεζικό δάνειό τους - Τι αποκαλύπτει η έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2020 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Η νέα έρευνα του YouGov, με δείγμα 22.000 πολίτες, η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για το Bloomberg, υποδεικνύει πως τα νοικοκυριά πρόκειται να μειώσουν τις δαπάνες τους αφού αναμένουν υψηλότερο κόστος ζωής και χαμηλότερα έσοδα

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) μειώθηκε κατά 11,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους