νοικοκυριά

Η νέα έρευνα του YouGov, με δείγμα 22.000 πολίτες, η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για το Bloomberg, υποδεικνύει πως τα νοικοκυριά πρόκειται να μειώσουν τις δαπάνες τους αφού αναμένουν υψηλότερο κόστος ζωής και χαμηλότερα έσοδα

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) μειώθηκε κατά 11,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Απόρρητο Απόρρητο