Οικονομία

Ποιούς θα ελέγξει μέσα στο 2017 η Εφορία

  • Κωστής Πλάντζος


Μπαράζ κατασχέσεων το πρώτο δίμηνο - «Μπαλάκι» ευθυνών για τυχόν παραγραφές

Του Κωστή Πλάντζου

Ανατροπές στα σχέδια ελέγχων για το 2017 –λίγο πριν το μέσον της χρονιάς- με νέες εντολές που δίνει η ΑΑΔΕ στις εφορίες όλης της χώρας. Σύμφωνα με τις εντολές αυτές, αλλάζει η προτεραιοποίηση των ελέγχων που θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Στόχος είναι να δοθεί προτεραιότητα σε εκίνες τις υποθέσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Ενώ όμως η επιλογή των στόχων προβλέπεται πως θα γίνεται με «αντικειμενικά» και κεντρικά από την ΑΑΔΕ, με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και, στη συνέχεια, «οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων» κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται (δηλαδή παραμένουν άγνωστα για όλους και τα ξέρουν μόνον οι κεντρικές υποηρεσίες που ετοιμάζουνε τις λίστες προς έλεγχο), η ΑΑΔΕ πετάει το «μπαλάκι» της ευθύνης για το ποιος θα ελεγχθεί και το ποιος όχι, στους …. ίδιους τους εφοριακούς, να αλλάξουν ή να αλλάξουν εκείνοι τη λίστα!

Άρα, ενώ θα παραμένει άγνωστο ποιος και με ποια στοιχεία επέλεξε να τους αναθέσει για έλεγχο μιαν υπόθεση, θα έχουν οι έφοροι την ευθύνη και θα λογοδοτήσουν αν πάρουν πρωτοβουλία και αλλάξουν τη λίστα –αλλά ενδεχομένως και γιατί δεν την πήραν τελικά!

Ευθύνες μπορεί να τους ζητηθούν γιατί δεν ήλεγξαν κάποια από τις υποθέσεις που τους δόθηκαν (επειδή πχ επέλεξαν να βάλουν κάποια άλλη για την οποία είχαν υποψίες παραβατικότητας), αλλά ευθύνες θα τους ζητηθούν και αν τυχόν δεν ενέταξαν μια άλλη υπόθεση που μπορεί να αποδειχθεί σοβαρότερη (πχ να παραγραφή έλεγχος σε δήθεν «πτωχευμένο» μεγαλόσχημο που υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ τους). Ενδεχομένως μάλιστα να χρειαστεί και να λογοδοτήσουν για ό,ποιες αλλαγές κάνουν στις λίστες που θα πάρουν αφού, όπως αναφέρει η Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, «η Διεύθυνση Ελέγχων δύναται να διαβιβάζει δείγμα υποθέσεων που έχουν προτεραιοποιηθεί από τους Προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 5% αυτών, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, για τις δικές της ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας».

Ποιες υποθέσεις ​πρέπει να κλείσουν σε 7 μήνες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Πιτσιλή:

– Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε ΔΟΥ, ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις «που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης» με βάση τα κριτήρια κινδύνου φοροδιαφυγής. Η λίστα κατάταξης των «Προτεραιοποιημένων υποθέσεων 2017» αναρτάται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Elenxis της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σταδιακά ανά ελεγκτική υπηρεσία.

– Οι Προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, εφόσον από στοιχεία ή πληροφορίες που τυχόν έχουν στη διάθεση τους, κρίνουν ότι συντρέχει «βάσιμος λόγος» ελέγχου κατά προτεραιότητα άλλων υποθέσεων (μη προτεραιοποιμένων), «υποχρεούνται εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων της υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προκρινόμενη υπόθεση σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητα της, συνεκτιμώντας και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται». 

Επιπλέον των παραπάνω, ελέγχονται και ολοκληρώνονται άμεσα, εντός του 2017:

1. Εισαγγελικές Παραγγελίες

2. Εκθέσεις ελέγχου αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας (βάσει τραπεζικών λογαριασμών κλπ)

3. Εκθέσεις Πληροφοριών του Σ.Δ.Ο.Ε.

4. Εκθέσεις ελέγχων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ελέγχων και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) δηλ. του λεγόμενου και «μικρού ΣΔΟΕ»

5. Υποθέσεις όπου οι φορολογούμενοι ζητούν επιστροφές φόρων

6. Αν έχει εκδοθεί ήδη μέχρι σήμερα σημείωμα διαπιστώσεων και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.

7. Αν επίκειται άμεσα η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και του προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

8. Αν έχει γίνει η διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου και διαπιστώθηκε μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα, ή διακινούν αγαθά, αλλά εκκρεμεί η ακόμα σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση προστίμων.

9. Υποθέσεις από διασταυρώσεις καιελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) ή διεθνών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές

10. Αν πρόκειται για επανάληψη ελέγχου

11. Έλεγχοι σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης.

Νέες υποθέσεις που εισάγονται στην ελεγκτική υπηρεσία, θα μοριοδοτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων και αναταξινομούνται στον κατάλογο των προτεραιοποιημένων υποθέσεων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν και του βαθμού εξέλιξης της ελεγκτικής διαδικασίας των αρχικά προτεραιοποιημένων υποθέσεων.