Οικονομία

Πόσα δισ. ευρώ συμβάλλει το γερμανικό επιχειρείν στην ελληνική οικονομία

  • newsroom


Η Γερμανία έχει σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές ελληνικών αγαθών, αλλά και ως χώρα προέλευσης εισαγωγών στην ελληνική οικονομία - Ποιοι κλάδοι έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στα 6,1 δισ. ευρώ υπολογίζεται το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική οικονομία ενώ οι ελληνογερμανικές σχέσεις αναπτύσσουν μια ισχυρή δυναμική και οι προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία προβλέπονται ευοίωνες.

Αυτά ανέφεραν οι ομιλητές σε εκδήλωση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που παρουσιάστηκε μελέτη για τις οικονομικές σχέσεις, τόσο σε όρους εμπορίου όσο και επενδύσεων, μεταξύ Ελλάδας- Γερμανίας και τη συμβολή τους στην εγχώρια οικονομία.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη με τίτλο “Το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική οικονομία”, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Γερμανία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της Ελλάδας, αποτέλεσμα της ανάπτυξης στενών επιχειρηματικών επαφών μεταξύ των χωρών σε βάθος δεκαετιών.

Η συνολική συμβολή των εταιριών-μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στην εγχώρια οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις με άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, εκτιμάται το 2019 σε 3,3% του ΑΕΠ ή σε 6,1 δισ. ευρώ.

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης

Εμπόριο – Υπηρεσίες

• Η Γερμανία έχει σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές ελληνικών αγαθών, αλλά και ως χώρα προέλευσης εισαγωγών στην ελληνική οικονομία. Το 2019, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία ανήλθαν στα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των εισαγωγών προϊόντων από τη Γερμανία προς την Ελλάδα ξεπέρασε τα 5,9 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται εμπορικό έλλειμμα αγαθών 3,7 δισ. ευρώ.

• Το 11% εισαγωγών προϊόντων της Ελλάδας το 2019 προήλθαν από τη Γερμανία, έναντι 7% των εξαγωγών προς αυτή. Οι εισαγωγές από τη Γερμανία καλύπτουν το 21% των συνολικών εισαγωγών της Ελλάδας από χώρες της ΕΕ, έναντι 12% των εξαγωγών προς χώρες της ΕΕ.

• Τρόφιμα, φάρμακα και βασικά μέταλλα είναι τα κύρια εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα προς τη Γερμανία. Το α’ εννεάμηνο του 2020 οι εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων προς τη Γερμανία ενίσχυσαν το μερίδιο τους.

• Προϊόντα των κλάδων παραγωγής χημικών, φαρμάκων, οχημάτων και τροφίμων έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών. Στις εισαγωγές από τη Γερμανία, αύξηση καταγράφεται στους κλάδους παραγωγής χημικών και φαρμάκων στο εννεάμηνο του 2020.

• Στις Υπηρεσίες, η Ελλάδα καταγράφει διαχρονικά πλεόνασμα στο διμερές εμπόριο με τη Γερμανία. Οι εισπράξεις υπηρεσιών από κατοίκους Γερμανίας διαμορφώθηκαν περίπου στα 3,8 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο την περίοδο 2015-2018, αυξημένες σε σύγκριση με την περίοδο 2010-2012 και αφορούν κυρίως ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Το 2019 οι αφίξεις επισκεπτών από τη Γερμανία διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ., ενώ η μέση δαπάνη από Γερμανούς επισκέπτες ξεπερνά διαχρονικά τη μέση δαπάνη ξένων επισκεπτών στη χώρα.

• Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση των τουριστικών εισπράξεων της Ελλάδας, με μερίδιο 17,2% την περίοδο 2005-2019.

Επενδύσεις

• Ισχυρή η παρουσία της Γερμανίας στο σκέλος των άμεσων επενδύσεων. Το 2019 τα συνολικά κεφάλαια νομικών και φυσικών προσώπων της Γερμανίας που έχουν επενδυθεί στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 8,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2001-2019 (καθαρές άμεσες επενδυτικές ροές), καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα..

• Θετική η συμβολή των εισοδημάτων από εργασία. Η εισροή εισοδημάτων από τη Γερμανία, πρωτογενών από εργασία και δευτερογενών από μεταναστευτικά εμβάσματα, αντιστοιχούν στο 5,3% και 16,4% αντίστοιχα του συνόλου των εισοδημάτων που εισέρρευσαν στην ελληνική οικονομία το 2019.

Η δραστηριότητα εταιριών μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

• Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων-μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου που συμμετείχαν στην έρευνα ανήλθε σε 7,3 δισ. ευρώ το 2019. Οι απασχολούμενοι στις εταιρίες-μέλη του Επιμελητηρίου που συμμετείχαν στην έρευνα ανήλθαν σε 28 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μικρή κάμψη σε σχέση με τη διετία 2017-2018.

• Σχεδόν στο σύνολό τους (35 από τις 37 επιχειρήσεις του δείγματος) υλοποίησαν επενδύσεις για τον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. Την τριετία 2017-2019 ανήλθαν, σωρευτικά, σε περίπου 2 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 650 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο (κατά μέσο όρο 10% των εσόδων τους).

• Η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε 525 εκατ. ευρώ το 2019, με το μεγαλύτερο ποσοστό να κατευθύνεται σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η συμβολή στην εγχώρια οικονομία

• Η συνολική συμβολή εκτιμάται σε 3,3% του ΑΕΠ το 2019 (6,1 δισεκ. ευρώ). Για κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας από τη λειτουργία και τις επενδύσεις των εταιριών-μελών δημιουργούνται άλλα 0,5 ευρώ ΑΕΠ σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας (1,5 ευρώ συνολικά).

• Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συμβολή εκτιμάται σε 75,7 χιλ. άτομα το 2019 (1,7% του συνόλου της χώρας). Κάθε μία θέση εργασίας στις επιχειρήσεις της κοινότητας στηρίζει 2,2 θέσεις στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

• Η συνολική συνεισφορά των επιχειρήσεων – μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στα δημόσια έσοδα του κράτους από φόρους και εισφορές ξεπερνά τα 1,3 δις. ευρώ.

Πολιτισμός – Κοινωνική προσφορά

• Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών αποτυπώνονται και σε άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής όπως ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Ο αριθμός μαθητών που διδάσκονται τη Γερμανική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήλθε σε σχεδόν 163.000 το 2019, με αυξητική τάση από το 2013.

• Οι επιχειρήσεις-μέλη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου αναλαμβάνουν εθελοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Το 2019 οι χορηγίες και δωρεές των εταιριών-μελών που συμμετείχαν στην έρευνα ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ (ή 0,1% των ακαθάριστων εσόδων).

Διαβάστε ακόμα

ΤτΕ για την επόμενη ήμερα της πανδημίας: Κίνδυνος πτωχεύσεων με έξαρση ανεργίας και εταιρειών «ζόμπι»

Τι συμβαίνει με τα ναυπηγεία Ελευσίνας- Γιατί υπάρχει στασιμότητα

Μητσοτάκης προς εμπόρους: Να τηρήσουμε μια νέα συμφωνία εμπιστοσύνης

 

Απόρρητο Απόρρητο