Τρίμηνη παράταση, έως το τέλος Μαρτίου 2022, σχεδιάζει να δώσει το υπουργείο Οικονομικών στο πρόγραμμα της επιδότησης πάγιων δαπανών καθώς ελλοχεύει
ο κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα στα χέρια επιχειρήσεων, vouchers αξίας ως και 80 – 100 εκατ. ευρώ με τα οποία μπορούν να γίνουν συμψηφισμοί φόρων και εισφορών!

Παράγοντες τις αγοράς θεωρούν πολύ δύσκολο να απορροφηθεί, έως το τέλος του χρόνου, το σύνολο των κουπονιών ύψους 450 εκατ ευρώ.

Όπως λένε, το πρόγραμμα ξεκίνησε αργά και όταν πολλοί είχαν ήδη ξεκίνησαν να πληρώνουν φόρους και τρέχουσες εισφορές.

Από τα περίπου 450 εκατ. ευρώ του προγράμματος επιδότησης πάγιων δαπανών που εγκρίθηκαν, οι 31.000 δικαιούχοι δήλωσαν ότι τα 240 εκατ. ευρώ θα τα χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και τα υπόλοιπα 210 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποχρεώσεις, δηλαδή κυρίως για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ. Τον Αύγουστο ΕΦΚΑ και εφορία «απορρόφησαν» vouchers που αντιστοιχούσαν σε μόλις 100 εκατ. ευρώ φόρων και εισφορών, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αντίστοιχο θα είναι και το ποσό του Σεπτεμβρίου.

Με δεδομένο ότι οι υποχρεώσεις φθίνουν προς το τέλος του έτους, υπάρχει κίνδυνος να μείνουν αχρησιμοποίητα και να ακυρωθούν πιστωτικά κουπόνια ευρώ, αν τελικά δεν δοθεί παράταση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) μάλιστα αναδεικνύει και ένα ακόμη πρόβλημα: Ο επιμερισμός των ποσών ανάμεσα στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις «κλειδώνει» με την αρχική υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χρήματα που έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί, να μένουν ουσιαστικά αχρησιμοποίητα, λόγω των ευμετάβλητων συνθηκών (π.χ. ποσά που έχουν επιμεριστεί για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων, να πάνε «χαμένα», ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη έκτακτων ασφαλιστικών υποχρεώσεων).

Για αυτούς του λόγους η Π.Ο.Φ.Ε.Ε ζητά να επιτραπεί η διόρθωση του επιμερισμού του ποσού επιδότησης των πάγιων δαπανών ανάμεσα στις φορολογικές και τις ασφαλιστικές οφειλές, χωρίς αλλαγή του αρχικού ποσού επιδότησης, ώστε καμία επιχείρηση να μην χάσει χρήματα που δικαιούται, και τα οποία ενώ έχουν προβλεφθεί, ουσιαστικά δεν θα χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα.

Εφόσον δεν είναι εφικτή αυτή η διόρθωση για δημοσιονομικούς λόγους, τότε θα πρέπει να παραταθεί η δυνατότητα συμψηφισμού αυτών των ποσών και για το επόμενο έτος (2022).

Στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τις δυνατότητες παράτασης ισχύος των εκπτωτικών κουπονιών για τουλάχιστον ένα τρίμηνο ακόμα, κάτι που προϋποθέτει, όμως, τη συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού πρόκειται για μέτρο στήριξης με τη σφραγίδα των Βρυξελλών.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές οφειλές εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 2021, που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021:

α) Από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων / νομικών οντοτήτων.

β) Από ΕΝΦΙΑ.

γ) Από ΦΠΑ.

δ) Από κάθε άλλο φόρο, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Ο συμψηφισμός των φορολογικών οφειλών γίνεται αυτόματα με δυο απλά βήματα:

Βήμα 1: Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», προσδιορίζοντας το ποσό που επιθυμούν να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών, από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αιτήσεων, ελέγχεται καθημερινά από την ΑΑΔΕ με αυτοματοποιημένο τρόπο, εάν οι δικαιούχες επιχειρήσεις εμφανίζουν στο TAXIS οφειλές φόρων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι) που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στο β’ εξάμηνο του 2021.

Βήμα 2: Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει τέτοιες οφειλές, αυτές εξοφλούνται αυτόματα με το ποσό της επιδότησης των πάγιων δαπανών που δικαιούται η επιχείρηση, έως την εξάντληση του ποσού αυτού.

Μάλιστα, η πλατφόρμα «myBusinessSupport» παρέχει διαρκή ενημέρωση στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην επιδότηση παγίων δαπανών για τα εξής:

  • το αρχικό ποσό που η επιχείρηση επέλεξε να διαθέσει για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών,
  • τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί με το ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών (είδος φόρου, χρόνος εξόφλησης),
  • το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό προς εξόφληση φορολογικών οφειλών της επιχείρησης.

Διαβάστε ακόμα:

Όμιλος IDEAL: Η ώρα των επενδυτικών αποφάσεων και οι ευκαιρίες της αγοράς

28η Οκτωβρίου 1940: Η πορεία προς τον πόλεμο – Infographic

Η μεγάλη εξόρμηση της 28ης Οκτωβρίου: Όπου φύγει, φύγει οι Έλληνες ταξιδιώτες (πίνακας)