Σε νομοσχέδιο του Υπουργείο Δικαιοσύνης κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία κυρώνεται η επανένταξη των πληγέντων από τον κορωνοϊό, στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων.

Σύμφωνα με την τροπολογία, παρατείνεται κατά ένα μήνα, ουσιαστικά μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του 2021, η καταληκτική ημερομηνία για την επανένταξη οφειλών πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού στη ρύθμιση των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017, λόγω απώλειας αυτής.

Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση θα γίνεται με αίτησή του και θα συντελείται με την καταβολή των δόσεων των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Οκτωβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

Πρόγραμμα Γέφυρα Ι

Με άλλη διάταξη επεκτείνεται η καταβολή της συνεισφοράς του Ε. Δ. για 3 επιπλέον μήνες, με διαβάθμιση του ποσοστού της συνεισφοράς (από 20-40% στις τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων συνδεδεμένων με την πρώτη κατοικία επί της μηνιαίας δόσης του δανείου), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Ορίζεται ρητώς ότι η διάρκεια παρακολούθησης για την τήρηση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της περιόδου συνεισφοράς του Ε.Δ. και προβλέπεται ότι δεν θεωρείται ως μη εμπρόθεσμη καταβολή η περίπτωση μη καταβολής συνολικού ποσού ύψους δύο μηνιαίων δόσεων έως σήμερα ίσχυε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή, η καταβολή συνολικού ποσού έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 (από 30 Σεπτεμβρίου 2021 που ισχύει), η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης επιλέξιμης —μη εξυπηρετούμενης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών— οφειλής, αιτούντος που έχει υπαχθεί στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ

Προβλέπεται στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος όσον αφορά στις υποχρεώσεις του οφειλέτη, ότι δεν θεωρείται εκπρόθεσμος εάν το ποσό που εκκρεμεί προς πληρωμή δεν υπερβαίνει τις δύο (2) μηνιαίες δόσεις, αντί της μίας (1) που ισχύει.

Για την επέκταση του προγράμματος Γέφυρα το επιπλέον κόστος φτάνει τα 37 εκατ. ευρώ.

Ρυθμίσεις ΤΧΣ

Με άλλη διάταξη ρυθμίζονται Θέματα ανάληψης μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.). Ειδικότερα, προστίθεται περίπτωση εξαίρεσης του Τ.Χ.Σ. από την υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης και στην περίπτωση απόκτησης μετοχών από την κεφαλαιοποίηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Με άλλη διάταξη διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) με την προσθήκη σε αυτές της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας στο πλαίσιο Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (ν.4799/2011) καθώς και της παρακολούθησης της εκτέλεσης αυτών.

Παρέχεται η δυνατότητα ανακατανομής, με υπουργική απόφαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 71 ν.4270/2014), των πιστώσεων που εγγράφονται ετησίως στον τακτικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 195 -197 ν.4662/2020 (καταβολή τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας στους Δήμους, όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων και χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης), για την εξυπηρέτηση της αποστολής του εν λόγω Υπουργείου.

Διαβάστε περισσότερα

SpaceX: Γιατί οι επενδυτές ξεπουλάνε τη μετοχή της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ (pics)

Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν: Ο βαθύπλουτος Σαουδάραβας πρίγκιπας που τίναξε την μπάνκα με τη Νιουκάσλ

Capital Product Partners: Επενδύει στην αειφόρο ναυτιλία – Προ των πυλών 5ετές ομόλογο έως €150 εκατ.