Γέφυρα ΙΙ

Ποιες είναι οι τροποποιήσεις που κοινοποίησε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Η έμμεση ενίσχυση του προγράμματος δεν θα δημιουργήσει αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σύμφωνα με την Κομισιόν

Οι τράπεζες ακολουθούν την ίδια γραμμή, όπως και επί του πρώτου προγράμματος, εστιάζοντας στους «πράσινους» πελάτες τους – Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται πέραν των κριτηρίων επιλεξιμότητας που έχουν να κάνουν με το εισόδημα, την ακίνητη περιουσία και τις καταθέσεις