Δικαστική προστασία έναντι της διακοπής ηλεκτροδότησης εξαιτίας της μη πληρωμής της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας εξασφάλισαν έως τις 6 Ιουλίου 2022 ευάλωτοι οικιακοί καταναλωτές, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες και κάτοικοι μη διασυνδεμένων νησιών, σύμφωνα με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στον νόμο αυτό εντάσσονται οι οικονομικά ασθενείς οικιακοί καταναλωτές, οι ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν με άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το ίδιο όριο ηλικίας, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η απόφαση ισχύει μέχρι τη συζήτηση της αγωγής, στις 6 Ιουλίου, υπό τον όρο να μην ζητηθεί άλλη αναβολή.

Οι κατηγορίες που δεν θα δουν διακοπή ρεύματος

Για την παραπάνω απόφαση προχώρησαν σε κοινή δήλωση η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην απόφαση για προσωρινή απαγόρευση της διακοπής ρεύματος σε περίπτωση μη πληρωμής της ρήτρας αναπροσαρμογής:

1. Το δικαστήριο πιθανολόγησε τη βασιμότητα της συλλογικής αγωγής για να χορηγήσει την προσωρινή δικαστική προστασία την οποία έδωσε. Έτσι, έκρινε κατά πιθανολόγηση ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι άκυρη και αντίθετη στην κείμενη δικαιοταξία.

2. Χορήγησε προσωρινή δικαστική προστασία μέχρι 6/7/2022 η οποία συνίσταται:

Στην απαγόρευση της διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε όσους οικιακούς καταναλωτές, που ανήκουν στην ευρεία κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών, εάν δεν πληρώνουν το ποσό που αντιστοιχεί στην ρήτρα αναπροσαρμογής.

Στους ευάλωτους ανήκουν οι κάτωθι ειδικότερα, οριζόμενες κατηγορίες:

  • Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία. (βλ. πίνακα παρακάτω)
  • Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια σύμφωνα με το νόμο και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, ενδεικτικά, συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης και κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή.
  • Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.
  • Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή.
  • Οι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφάνεια των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με τους άλλους Πελάτες.

Παραδείγματα

Διαβάστε ακόμη:

Eurobank: Ανάπτυξη 3% για την Ελλάδα το 2022 – Υπό ποιες προϋποθέσεις θα έχουμε υψηλότερο ΑΕΠ

Στρατηγική συμφωνία 40 εκατ. των Brown Hotels – Israir για αγορές και ανακαινίσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα

Μάικ Σπυριδάκος: Ο πλοιοκτήτης με τα drones φέρνει και αυτόνομα αερόπλοια (pics)