Οικονομία

Συγχωνεύσεις: Αυξάνεται η έκπτωση φόρου έως στο 50% και για εννέα χρόνια

  • Κωστής Πλάντζος


Βελτιώνονται τα φορο-κίνητρα για 1 εκατομμύριο μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Λιγότερος φόρος για όσους θα ενώσουν τις δυνάμεις τους - Μεγάλος κερδισμένος το franchise

Έκπτωση 30% από τον φόρο εισοδήματος επί εννέα έτη -αντί για τρία που αρχικά σχεδιαζόταν- προβλέπει η νέα διάταξη στο νομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που εισάγεται σήμερα προς επεξεργασία και εξέταση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Όπως αποκάλυψε το Σάββατο το newmoney.gr μέσω του νομοσχεδίου ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται άμεσα στο 15,5% από το 22% που είναι σήμερα.

Ειδικότερα, παρέχεται απαλλαγή κατά 30% από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας εταιρίας ή του συνεργαζόμενου προσώπου. Στην περίπτωση συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών η απαλλαγή αυτή ανέρχεται σε 50%.

Αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ορίζεται ως απώτατος χρόνος για τον οποίο χορηγείται η ωφέλεια τα εννέα έτη. Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης, το φορολογικό όφελος μπορεί να φτάνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ, σε διάστημα έως εννέα ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από το φόρο.

Ο στόχος των συγχωνεύσεων αποτελεί αποτελεί μεταρρύθμιση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που σχεδιάστηκε «δια χειρός» Θεόδωρου Σκυλακάκη. Σκοπός των κινήτρων είναι οι οικονομίες κλίμακας, μέσα από μετασχηματισμούς πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και συνεργασίες προσώπων, για όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Όλες οι ωφέλειες χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για τους μετασχηματισμούς που θα προκύψουν από τον παρόντα προτεινόμενο νόμο και μετά –και όχι αναδρομικά. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση τους για μετασχηματισμούς με άλλους αναπτυξιακούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων και των μετασχηματισμών του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Στα φορολογικά κίνητρα περιλαμβάνονται και η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος, σε περίπτωση μετασχηματισμού, της υπεραξίας από μεταβίβαση στοιχείων πάγιου ενεργητικού της νέας εταιρίας σε τρίτο, η απαλλαγή από οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση (συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου και του φόρου εισοδήματος της προκύπτουσας υπεραξίας κάθε πράξης σχετικής με το μετασχηματισμό, για τις περιπτώσεις μετασχηματισμών του νέου νόμου) και η υπό προϋποθέσεις, αναγνώριση της έκπτωσης όλων των δαπανών της αποκτώσας εταιρίας, οι οποίες πραγματοποιούνται για το σκοπό της απόκτησης εταιρικών συμμετοχών.

Επιπλέον, με βάση το νομοσχέδιο, βελτιώνονται διατάξεις φορολογικών κινήτρων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πλέον, η μεταφορά ζημιών από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στον ισολογισμό της νέας εταιρίας για τους μετασχηματισμούς του ν. 2166/1993. Καθιερώνεται απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, υπό προϋποθέσεις, στους μετασχηματισμούς του νομοθετικού διατάγματος 1297/1972, του ν. 2166/1993 και γι’ αυτούς που πραγματοποιούνται με το ν. 4172/2013.

Τέλος, παρέχονται καινοτόμα κίνητρα για την προώθηση των συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών. Στόχος είναι η ενίσχυση των νόμιμων συναλλαγών.

Συγκεκριμένα σε επαγγελματίες αγρότες μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, όπως οι ομάδες παραγωγών, καθώς και σε επαγγελματίες αγρότες που συνάπτουν δεσμευτικές συμβάσεις με επιχείρηση – αγοραστή για την απορρόφηση των προϊόντων τους στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας, χορηγείται απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον το 75% των προϊόντων παραγωγής τους πωλείται στο πλαίσιο των ως άνω συνεργασιών.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Σκυλακάκης, «η αύξηση του μέσου μεγέθους της ελληνικής πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας επιχείρησης θα συμβάλει στην τόνωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον, θα τονώσει την αγορά εργασίας και θα αυξήσει το επίπεδο μισθών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές και το διαθέσιμο εισόδημά τους».

Υπενθυμίζεται ότι το 95% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολεί έως εννέα άτομα.

Διαβάστε ακόμη:

«Κόλπο γκρόσο» με τα καύσιμα: Τι έδειξαν οι έλεγχοι στα πρατήρια – Πρόστιμα για αισχροκέρδεια και νοθεία

Ο πληθωρισμός «ξεκλειδώνει» κεφάλαια στην κτηματαγορά

Στη δημοσιότητα τα μπαρ που σερβίρουν «μπόμπες» (pic)