Χιλιάδες υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ανοίγουν ξανά από την Εφορία με στόχο να αποκαλυφθούν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Ο έλεγχος θα επικεντρωθεί σε δύο σημεία, εάν ορθώς δόθηκε το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ στις γονικές παροχές και εάν τηρήθηκαν οι νέοι όροι για συναλλαγές με μετρητά (αγορά ακινήτου, μεταβίβαση χρημάτων κ.ά.) και αν τα ακίνητα ήταν όντως απαλλαγμένα από φορολογικές υποχρεώσεις όπως ο ΕΝΦΙΑ.

Στο στόχαστρο βρίσκονται και οι ανοιχτές υποθέσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινής αξία της ΔΟΥ και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων, καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο τιμή του ακινήτου.

Ο ΕΝΦΙΑ

Στους συμβολαιογράφους και τους υποθηκοφύλακες οι έλεγχοι θα αφορούν το πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ ερευνώντας εάν για τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν είχε πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5 ετών. Με τις υποθέσεις του έτους 2018 που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2024 να είναι ψηλά στη λίστα στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται:

■ Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με προσωρινή αξία ακινήτου. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν ακίνητα σε περιοχές εκτός αντικειμενικών αξιών, όπου δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της ΔΟΥ και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο τιμή του ακινήτου.

■ Υποθέσεις γονικών παροχών πρώτης κατοικίας. Στις υποθέσεις αυτές ελέγχεται εάν το τέκνο δικαιούται απαλλαγή από τον φόρο γονικής παροχής λόγω πρώτης κατοικίας.

■ Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων για τις οποίες χορηγήθηκε απαλλαγή Α’ κατοικίας με κριτήριο το ύψος της αξίας του ακινήτου.

■ Υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, στις οποίες περιλαμβάνονται κινητές αξίες, μετοχές, μερίδια, μερίδες και γενικά επιχειρήσεις (μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο).

■ Υποθέσεις ειδικού φόρου επί των ακινήτων ως προς τα δικαιολογητικά απαλλαγής.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα αναζητήσουν «τριγωνικές» μεταβιβάσεις ακίνητων και χρημάτων, δηλαδή γονικές παροχές ή δωρεές μέσω έτερων συγγενών καθώς το αφορολόγητο αυξήθηκε για συγκεκριμένο βαθμό συγγένειας (ειδικά για γονείς προς τα παιδιά τους).
Συγκεκριμένα, θα ελεγχθούν περιπτώσεις που το παιδί έχει δωρίσει χρήματα στον γονέα του και ο γονέας στη συνέχεια έδωσε με γονική παροχή τα χρήματα στο άλλο του παιδί. Δηλαδή, με ενδιάμεσο τον γονέα τα χρήματα περάσανε από τον έναν αδερφό στον άλλον. Για τις δωρεές αυτές δεν ισχύει το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και επιβάλλεται φόρος 20% από το πρώτο ευρώ.
Επίσης, από ελεγκτικό κόσκινο θα περάσουν υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων με μετρητά, μετά και το καθολικό απαγορευτικό χρήσης μετρητών στις μεταβιβάσεις, αλλά και υποθέσεις φορολογουμένων οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αξιοποίησαν το αφορολόγητο των 800.000 για δωρεές και γονικές παροχές.

Προσοχή στις μεταβιβάσεις

Οι φορολογούμενοι που μεταβιβάζουν ακίνητα ή δωρίζουν χρήματα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με το… γράμμα του νόμου για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με την τσιμπίδα της Εφορίας. Πριν ξεκινήσουν μια γονική παροχή ή δωρεά θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ αφορά γονικές παροχές και δωρεές οποιασδήποτε φύσεως περιουσίας (κινητής, ακίνητης, απαίτησης) με δωρεοδόχους μόνο τα πρόσωπα της α’ κατηγορίας (σύζυγος, μέρος συμφώνου συμβίωσης, τέκνα, εγγόνια και γονείς). Δηλαδή εξαιρούνται αδέρφια, ανίψια, θείοι και άλλοι συγγενείς. Οι χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές θα πρέπει να αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Στις γονικές παροχές και δωρεές συνυπολογίζονται οι γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ των ιδίων προσώπων που έχουν γίνει από την 1/10/2021 και ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση συνολικά (εφάπαξ) 800.000 ευρώ γι’ αυτές. Δηλαδή, το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ παρέχεται μία φορά, ανεξάρτητα αν αυτό συμπληρωθεί με μία ή περισσότερες γονικές παροχές ή δωρεές από 1/10/2021.

Χρηματικές γονικές παροχές με μετρητά, δηλαδή χρήματα από το στρώμα ή το σεντούκι κ.λπ., φορολογούνται με αυτοτελή συντελεστή 10%, χωρίς αφορολόγητο όριο. Στις περιπτώσεις διαδοχικών δωρεών μεταξύ προσώπων της α’ κατηγορίας, με συνέπεια εντέλει να λαμβάνει χώρα δωρεά μεταξύ προσώπων που δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή (π.χ. δωρεά από τέκνο σε γονέα και εν συνεχεία δωρεά από αυτόν τον γονέα σε άλλο τέκνο), η Εφορία διερευνά τις πραγματικές συνθήκες και τη σκοπιμότητα των δωρεών αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ αυτών, για να διαπιστωθεί αν τίθεται θέμα καταστρατήγησης των ευνοϊκών διατάξεων. Στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι ο τελικά ωφελούμενος από τις διαδοχικές δωρεές είναι πρόσωπο που δεν ανήκει στην α’ κατηγορία δικαιούχων και ότι οι διαδοχικές δωρεές έχουν γίνει προς τον σκοπό αυτόν, τότε επιβάλλεται φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο όριο. Κρίσιμο είναι το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ των διαδοχικών δωρεών. Εάν αυτό είναι σύντομο, ενδεικτικά όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών, προκύπτει ισχυρή ένδειξη ότι, καταρχάς, οι διαδοχικές δωρεές έχουν γίνει προς τον σκοπό αυτόν και, εφόσον ο σκοπός καταστρατήγησης τεκμηριώνεται και από τα υπόλοιπα στοιχεία και πραγματικά περιστατικά, επιβάλλεται εις βάρος του τελευταίου (πραγματικού) δωρεοδόχου φόρος δωρεών, ως η δωρεά να είχε πραγματοποιηθεί απευθείας από τον πραγματικό δωρητή προς τον τελικό δικαιούχο αυτής.

Διαβάστε ακόμη

Trastor: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και πλάνο για επέκταση στη φιλοξενία

Όμιλος Σαραφίδη: Από ένα κατάστημα, ισχυρός παίκτης στην αγορά οικιακού εξοπλισμού και ειδών ταξιδίου (pics)

Ρεύμα: Το ξέσπασμα της χονδρεμπορικής τιμής ανοίγει παράθυρο για τσιμπημένες τιμές τον Ιούνιο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ