Οικονομία

Τα 5 βήματα για πιο γρήγορη έκδοση σύνταξης

  • newsroom



Πώς πρέπει να κινηθούν οι ασφαλισμένοι και ποιες ενστάσεις προβάλλουν οι ειδικοί για τους πιστοποιημένους συνεργάτες

Δύο χρόνια προτού υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ο ασφαλισμένος, με βάση το νέο πλαίσιο για την επίσπευση έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων, μπορεί να αρχίσει να προετοιμάζει τον φάκελό του είτε με την υποχρεωτική καταμέτρηση των ενσήμων από τον ΕΦΚΑ, είτε απευθυνόμενος σε πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές.

Το κλειδί των νέων διατάξεων είναι η σύντμηση των προθεσμιών και ο περιορισμός της περιττής, χρονοβόρας γραφειοκρατίας. Παράλληλα, η χορήγηση της προκαταβολής των 384 ευρώ και η υποχρεωτική απονομή της προσωρινής σύνταξης δίνει ανάσα στους εν αναμονή συνταξιούχους μέχρι την έκδοση της οριστικής σύνταξης.

Ας δούμε στην πράξη ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει ο ασφαλισμένος για να επωφεληθεί από τις νέες διατάξεις της τροπολογίας Χατζηδάκη:

1. Δύο χρόνια προτού καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης, οι ασφαλισμένοι όλων των πρώην Ταμείων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση (αυτή η διευκόλυνση σήμερα ισχύει μόνο για το πρώην ΙΚΑ). Ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να προβαίνει στην καταμέτρηση των ενσήμων και να χορηγεί την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, η οποία εξομοιώνεται με απόφαση και αποτελεί εκτελεστή πράξη της Διοίκησης. Η προθεσμία για τη διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες. Μάλιστα στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, όπου η διαδικασία είναι χρονοβόρα, η αίτηση για την καταμέτρηση των ενσήμων είναι υποχρεωτική, υποβάλλεται άπαξ, λογίζεται δε ότι συμπεριλαμβάνει όλους τους πρώην ασφαλιστικούς φορείς. Οι προσυνταξιοδοτικές βεβαιώσεις μπορούν να εκδίδονται και από πιστοποιημένους επαγγελματίες, δικηγόρους ή λογιστές.

2. Οταν έρθει η ώρα να καταθέσει ο ασφαλισμένος την αίτηση συνταξιοδότησης, πρέπει να σπεύσει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς το πλαίσιο γίνεται πιο αυστηρό και για τον ίδιο. Σύμφωνα με την τροπολογία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος πρέπει να υποβληθούν εντός δύο μηνών από την αίτηση συνταξιοδότησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται.

3. Ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, καθώς η απονομή της καθίσταται πλέον υποχρεωτική. Την προσωρινή σύνταξη δικαιούνται στο εξής περισσότεροι εν αναμονή συνταξιούχοι, καθώς τροποποιήθηκαν τα όρια των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ που στερούσαν την παροχή σε χιλιάδες συνταξιούχους. Ειδικότερα, με την τροπολογία αυξάνεται και ενοποιείται το όριο των οφειλών εντός του οποίου είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης στα 20.000 ευρώ για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα 6.000 ευρώ για τον τ. ΟΓΑ.

4. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η αναγνώριση πλασματικών ετών ο εν αναμονή συνταξιούχος μπορεί να λάβει προσωρινή σύνταξη εφόσον εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου.

5. Ο ασφαλισμένος ή ο εν αναμονή συνταξιούχος (του οποίου η αίτηση εκκρεμεί) μπορεί να αναθέσει σε ιδιώτη δικηγόρο ή λογιστή την έκδοση της σύνταξής του υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση στον e-ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει πιστοποιημένο επαγγελματία από το ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ, αφού εισέλθει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

Ο πιστοποιημένος συνεργάτης μπορεί να διαπιστώσει τον χρόνο ασφάλισης, να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, να υποβάλει σχέδιο διακανονισμού των οφειλών εντός του επιτρεπτού ορίου, εφόσον υπάρχουν οφειλές και να εκδίδει βεβαίωση για την εξαγορά πλασματικών ετών. Τέλος, μπορεί να συντάξει ένα σχέδιο συνταξιοδοτικής απόφασης, το οποίο ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει εντός 30 ημερών. Αν το σχέδιο δεν επικυρωθεί εντός της προθεσμίας, θεωρείται ότι εγκρίθηκε και προχωρά η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Ωστόσο, αρκετές είναι και οι ενστάσεις που εγείρονται από πολλές πλευρές για την αποτελεσματικότητα των μέτρων κυρίως λόγω της έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ, αλλά και τις δυσκολίες που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη συνεργασία των υπαλλήλων με τους ιδιώτες συνεργάτες.

Ενα από τα φλέγοντα ζητήματα είναι η αμοιβή των συνεργατών η οποία θα ρυθμιστεί σε δεύτερο χρόνο με υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με την τροπολογία, ο e-ΕΦΚΑ θα διαμορφώσει έναν τιμοκατάλογο και θα καταβάλλει κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις στους πιστοποιημένους επαγγελματίες για κάθε επιμέρους πράξη. Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε πρόσφατα ότι το υπουργείο θα καταβάλλει ένα λογικό ποσό στους ιδιώτες. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να απευθυνθεί σε ένα επώνυμο ακριβό δικηγορικό γραφείο, θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη για να συμπληρώσει το επιπλέον ποσό.

Τα αγκάθια της υλοποίησης της τροπολογίας στην πράξη, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ειδικό στο Δίκαιο της Ασφάλισης Δημήτρη Μπούρλο, είναι τα εξής:

1. Η εκπαίδευση δικηγόρων και λογιστών για τρεις εβδομάδες, όπως έχουμε πληροφορηθεί, δεν επαρκεί για να έχει τη δυνατότητα ο πιστοποιημένος να εκδίδει σχέδια αποφάσεων. Από την εμπειρία που έχει αποκομίσει από τα 39 χρόνια ενασχόλησης με την κοινωνική ασφάλιση, θεωρεί ότι η εκπαίδευση πρέπει να διαρκέσει 6 μήνες.

2. Το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης δεν μπορεί να υλοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ. Επίσης, περισσότερο καθυστερεί παρά διευκολύνει η διαδικασία της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης για κάποιον που είναι έτοιμος να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Πρέπει να ακολουθήσουν διευκρινίσεις γι’ αυτά τα θέματα.

3. Σύμφωνα με την τροπολογία, ο ΕΦΚΑ διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο στο 5% των περιπτώσεων και αν διαπιστώσει ελλείψεις και λάθη, ακυρώνει τη συνεργασία με τον πιστοποιημένο ιδιώτη. Μάλιστα, αν διαπιστωθεί βαριά αμέλεια που ζημιώνει τον ΕΦΚΑ, επιβάλλεται πρόστιμο στον πιστοποιημένο συνεργάτη. Εάν από μεταγενέστερο έλεγχο προκύψει ότι η σύνταξη χορηγήθηκε εσφαλμένα, η απόφαση απονομής σύνταξης ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται λόγω πλάνης, το αργότερο εντός δεκαετίας. Οπως επισημαίνει ο κ. Μπούρλος, ο δειγματοληπτικός έλεγχος του 5% στα σχέδια αποφάσεων των ιδιωτών είναι μικρό ποσοστό και ο εκ των υστέρων έλεγχος που μπορεί να διαρκέσει έως και 10 χρόνια θεωρείται μεγάλο διάστημα. Αν έχει γίνει λάθος, δεν μπορείς να ζητήσεις να επιστρέψει ο συνταξιούχος αχρεωστήτως καταβληθέντα 10 ετών. Το λάθος καλό είναι να εντοπίζεται το πολύ εντός διετίας ώστε και ο συνταξιούχος και ο πιστοποιημένος να μην αντιμετωπίζουν υπέρογκους καταλογισμούς.

4. Η τροπολογία αναφέρει επίσης ότι μια συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων θα αναλάβει την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους πιστοποιημένους ιδιώτες. Θεωρώ ότι θα πάρει χρόνο η συνεργασία να είναι αρμονική και χωρίς εντάσεις εξαιτίας του εχθρικού κλίματος που καλλιεργείται σε ανάλογες περιπτώσεις συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Διαβάστε ακόμα