προσωρινή σύνταξη

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 31 Μαρτίου και στόχος είναι να καταβληθούν πριν από το Πάσχα μηνιαία ποσά 360 ή 384 ευρώ, ανάλογα με την ηλικία και τα ένσημα των εν αναμονή συνταξιούχων

Η ρύθμιση προβλέπει την παροχή προσωρινής σύνταξης εως 384 ευρώ ως προκαταβολή προς τους ασφαλισμένους οι οποίοι περιμένουν 3 -4 χρόνια για την απονομή της σύνταξής τους - Τι πρέπει να ξέρετε

Προβλέπεται η απόδοση της προκαταβολής στους δικαιούχους με fast track διαδικασίες και αναδρομικά από το χρόνο κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότηση - Απαγόρευση των μετατάξεων για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ