Διευρύνεται ο σχεδιασμός προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων από τη χώρα μας. Στο παιχνίδι μπαίνει και η η Ρόδος, ένας από τους πιο δημοφιλείς και ώριμους προορισμούς της χώρας που ‘’χτίζει’’ τώρα περαιτέρω το τουριστικό του προϊόν, με στόχο να προσελκύσει περισσότερες αφίξεις από το εξωτερικό ακόμη και για την περίοδο εκτός της υψηλής σεζόν.

Η στροφή των προορισμών εντός κι εκτός Ελλάδος σε αυτή την κατηγορία του κοινού, μία τάση που έχει ενισχυθεί λόγω της πανδημίας, εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να είναι από τις πλέον ανερχόμενες προσεχώς. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι τυχαία η σχετική σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία από πλευράς της κυβέρνησης, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Η επεξεργασία και εξέταση από τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και του σχεδίου νόμου που προβλέπει μεταξύ άλλων, τη ‘’διαδικασία χορήγησης της θεώρησης σε ‘’μία στάση του ενδιαφερομένου έχει οριστεί στη συνεδρίαση της 27ης Αυγούστου.

Με βάση τα όσα προβλέπονται στη διάταξη,  ως ψηφιακοί νομάδες προσδιορίζονται πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νομάδες – digital nomads) για χρονική περίοδο έως δώδεκα μήνες. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον προσκομίσει ο ίδιος ο αιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από το σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου και να ολοκληρώσει τη διαδικασία χορήγησης της θεώρησης σε “μία στάση του ενδιαφερομένου”.

Πέραν των λοιπών δικαιολογητικών ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και θα πρέπει να αποδεικνύεται (π.χ. από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, από τραπεζικό λογαριασμό).

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο (…). Οι ανωτέρω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος και τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

Το παράδειγμα της Ρόδου

Από την πλευρά του, ο δήμος Ρόδου έχει απευθύνει και σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων (digital nomads) στο νησί, ακολουθώντας ουσιαστικά την τάση για εργασία χωρίς σταθερή επαγγελματική έδρα, η οποία είχε ξεκινήσει προ πανδημίας αλλά επιταχύνθηκε λόγω κορωνοϊού.

Αντικείμενο του έργου είναι μεταξύ άλλων, η μελέτη των αναγκών των ψηφιακών νομάδων, «ως ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερα σημαντικό κοινό για τον προορισμό καθώς και ανταγωνιστικών προορισμών στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά αλλά και διεθνώς», επίσης, η  αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και παροχών του προορισμού προς το συγκεκριμένο κοινό, π.χ. σε σχέση με το κόστος ζωής, την ύπαρξη ‘’κοινότητας’’ ψηφιακών νομάδων, με τους χώρους εργασίας, τη συνδεσιμότητα του προορισμού, σε σχέση με τις εμπειρίες και τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του χρόνου κ.τ.λ., η κατάρτιση σχεδίου πολιτικών για την αναβάθμιση του προορισμού βάση των αναγκών των ψηφιακών νομάδων σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες δομές και παροχές του προορισμού κ.α..

Όπως επισημαίνεται σχετικά «η Ρόδος ως τουριστικός προορισμός, τα τοπικά προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της καθώς και η τοπική επιχειρηματικότητα μπορούν να αναδειχθούν, να διαφοροποιηθούν και να ωφεληθούν, στηρίζοντας παράλληλα την κοινωνία, το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα και σε περιόδους που μέχρι τώρα δεν χαρακτηρίζονταν για την υψηλή τουριστική κίνηση».

Επισημαίνεται εδώ ότι από πλευράς τουριστικής κίνησης, η Ρόδος είναι φέτος από τους κερδισμένους  ελληνικούς προορισμούς με τις αεροπορικές αφίξεις (εσωτερικού- εξωτερικού), ενδεικτικά, στο επτάμηνο του 2021 να έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι φτάνοντας το 1,1 εκατομμύριο (από 388 χιλ. το διάστημα Ιανουαρίου- Ιουλίου 2020). Σύμφωνα με τους τουριστικούς φορείς του νησιού, «η σεζόν ξεκίνησε με χαμηλές ροές το Μάιο και τον Ιούνιο μέχρι να ξεμουδιάσει η αγορά, ωστόσο τον Ιούλιο ήδη καταφέραμε να πιάσουμε το 70% των αφίξεων του 2019 και για τον Αύγουστο το αντίστοιχο ποσοστό μπορεί να ξεπεράσει το 80%- 85% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019».

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του επταμήνου του 2021, η μερίδα του λέοντος ανήκει στις αφίξεις από το εξωτερικό, που αγγίζουν για την περίοδο αυτή τις 895 χιλιάδες από τις 182 χιλ. του επταμήνου του 2020.  Μόνο το μήνα Ιούλιο οι αφίξεις στη Ρόδο άγγιξαν φέτος τις 700 χιλ. έχοντας τριπλασιαστεί έναντι του Ιουλίου του 2020, σχεδόν στο 70% του Ιουλίου του πολύ καλού Ιουλίου του 2019, οπότε το σύνολο της επιβατικής κίνησης ήταν στο 1 εκατ. επιβάτες.

Διαβάστε ακόμα: 

«Μετωπική» στη Βουλή για πυρκαγιές – καταλογισμό ευθυνών (vid) 

Βρετανία: Η προστασία που παρέχουν τα εμβόλια μειώνεται εντός εξαμήνου (έρευνα) 

Μπουρλά: Πιθανή η εμφάνιση μετάλλαξης «ανθεκτικής» στο εμβόλιο (vid)