Οικονομία

Τράπεζα της Ελλάδος: «Οπλο» ρευστότητας για τις επιχειρήσεις τα εταιρικά ομόλογα

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Τρεις επιχειρήσεις άντλησαν 610 εκατ. από τις αγορές το 2020 - Στα 10,5 δισ. ευρώ η ακαθάριστη αξία των εταιρικών ομολόγων από το 2013 έως σήμερα

Σημαντική πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων και αναχρηματοδότησης χρέους έχουν καταστεί οι διεθνείς αγορές για μεγάλες – κυρίως βιομηχανικές και εξαγωγικές – ελληνικές επιχειρήσεις, με την ακαθάριστη αξία των τίτλων να ανέρχεται σε 10,5 δισ. ευρώ από το 2013 έως και σήμερα.

Ειδικότερα, όπως τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στην Ενδιάμεση Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική 2020, οι συνθήκες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές παρέμειναν διευκολυντικές συνολικά κατά το 2019 και έως τις αρχές του 2020. «Όμως, η εκδήλωση της αναταραχής στις διεθνείς αγορές από το β’ 15νθήμερο του Φεβρουαρίου έως και τα μέσα Μαρτίου επηρέασε ιδιαίτερα τις εκδόσεις εταιρικών χρεογράφων/ομολόγων με πιστοληπτική αξιολόγηση κάτω από το όριο της επενδυτικής κατηγορίας (δηλ. ΒΒΒ-/Baa3). Κατά συνέπεια, αυξήθηκαν σημαντικά οι αποδόσεις των ομολόγων με διαβάθμιση στη μη επενδυτική κατηγορία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Πιο αναλυτικά, η μεσοσταθμική απόδοση των εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδώσει ελληνικές επιχειρήσεις σε διεθνείς αγορές αυξήθηκε κατά περίπου 450 μονάδες βάσης, εξαιτίας της αναταραχής στις διεθνείς αγορές, ενώ οι αποδόσεις άλλων ομολόγων εταιριών με έδρα στην ευρωζώνη και πιστοληπτική διαβάθμιση κάτω από ΒΒΒ-/Baa3 αυξήθηκαν κατά σχεδόν 590 μονάδες βάσης. «Όπως και στις αγορές κρατικών ομολόγων, έτσι και για τα εταιρικά ομόλογα, οι παρεμβάσεις κυρίως των κεντρικών τραπεζών και δευτερευόντως των κυβερνήσεων έχουν εξομαλύνει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Έτσι, αφότου ανακοινώθηκε το πρόγραμμα αγοράς τίτλων ΡΕΡΡ από την ΕΚΤ, οι αποδόσεις των ομολόγων που έχουν εκδώσει ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έχουν υποχωρήσει σημαντικά, προσεγγίζοντας τα ιστορικά χαμηλά επίπεδά τους. Αντίστοιχη εξέλιξη ακολούθησαν και τα εταιρικά ομόλογα των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ με διαβάθμιση ΒΒΒ και ΑΑΑ», συνεχίζει η ΤτΕ.

Κατά τη διάρκεια του 2020 τρεις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις άντλησαν, μέσω έκδοσης ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, κεφάλαια συνολικής ονομαστικής αξίας 610 εκατ. ευρώ, με μεσοσταθμικό τοκομερίδιο 4,4%. Επίσης, στην εγχώρια αγορά πραγματοποιήθηκαν τρεις εκδόσεις, μέσω των οποίων αντλήθηκε συνολικά ένα δισ. ευρώ με μεσοσταθμικό τοκομερίδιο 2,8%. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2019 είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις νέες εκδόσεις ομολόγων, συνολικής ονομαστικής αξίας 2,2 δισ. ευρώ, με μεσοσταθμικό τοκομερίδιο 3,2%, ενώ στην εγχώρια εκδόθηκαν πέρυσι τέσσερις τίτλοι, συνολικής αξίας περίπου 526 εκατ. ευρώ, με μεσοσταθμικό τοκομερίδιο 3,26%.

«Συνολικά, η ακαθάριστη αξία των τίτλων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω θυγατρικών τους, σε διεθνείς αγορές από το 2013 έως σήμερα ανέρχεται σε 10,5 δισ. ευρώ (στο επίμαχο ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται πρόγραμμα βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου δανεισμού μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικής ονομαστική αξίας περίπου 1,1 δισ. ευρώ), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι διεθνείς αγορές έχουν καταστεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης», διαπιστώνει η εποπτική αρχή και καταλήγει: «Συνολικά, η αξία των υφιστάμενων εκδόσεων, δηλαδή συνυπολογίζοντας τις εκδόσεις, λήξεις και τις αποπληρωμές, ανέρχεται σε περίπου πέντε δισ. ευρώ. Όσον αφορά στην εγχώρια αγορά, από την έναρξη λειτουργίας της το 2017 μέχρι και τις 7.12.2020 έχουν πραγματοποιηθεί εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, με το υφιστάμενο υπόλοιπο να ανέρχεται σε δύο δισ. ευρώ».

Διαβάστε ακόμη

Οι «Σακομπακοκαϋμενούληδες»! 

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι 11 Ιανουαρίου οι αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Χάρις και Δημήτρης Φαφαλιός: Τα δύο αδέλφια παραμένουν στην κορυφή της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας