Μία πολυτελής μονάδα 5 αστέρων, 117 δωματίων και 171 κλινών στην περιοχή Μακρυγιάννη.

Αυτό είναι το νέο ξενοδοχείο που θέλει τώρα η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, η Επενδυτική Ακινήτων του ομίλου Ευμορφίδη που συνδέεται με τη γνωστή εταιρεία COCO-MAT. Η Μπλε Κέδρος έχει στην ιδιοκτησία της και το 5άστερο COCO-MAT Athens BC στην οδό Φαλήρου 5 στην ίδια περιοχή, την ξενοδοχειακή μονάδα που προκάλεσε στο πρόσφατο παρελθόν θύελλα αντιδράσεων (σ.σ. μαζί με το πλάνο για τη δημιουργία ενός ακόμη ξενοδοχείου στην περιοχή στην οδό Μισαραλιώτου από έτερο επενδυτή) λόγω ύψους, κρύβοντας τη θέα προς την Ακρόπολη κι αποτελώντας έναν από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τελικά στην αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην περιοχή μέχρι νεοτέρας.

Τώρα, το νέο project της Μπλε Κέδρος αφορά το ακίνητο που είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία της Επενδυτικής Ακινήτων εν έτει 2018 μέσω πλειστηριασμού έναντι 1,38 εκατ. ευρώ, επίσης στην οδό Φαλήρου στον αριθμό 22-22β και Δημητρακοπούλου 21- 23- 25. Για το εν λόγω ακίνητο αναρτήθηκε προ ημερών η αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Διατηρητέων Κτιρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του ΥΠΕΝ με σκοπό την τροποποίηση της υπ αριθ. 4944/981/14-02-1996 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 232/Δ71 1-03-1996), ώστε να προχωρήσουν οι αδειοδοτήσεις.

Όπως επισημαίνεται, το θέμα αφορά ειδικότερα «τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για ειδική ρύθμιση ακινήτου με κηρυγμένες ως διατηρητέες όψεις επί των οδών Δημητρακοπούλου και Φαλήρου με τον καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και αλλαγή χρήσης με έγκριση της αρχιτεκτονικής πρότασης με τίτλο «Αλλαγή χρήσης από σταθμό αυτοκινήτων σε ξενοδοχείο, αλλαγή περιγράμματος, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, ανάπλαση όψεων και αλλαγή στατικού φορέα».

Η ΔΑΟΚΑ, μετά την εξέταση των στοιχείων «συμφωνεί με την υποβληθείσα μελέτη που αφορά στην ανάπλαση του εν λόγω ακινήτου για τη νέα λειτουργία του και τις εκτεταμένες επεμβάσεις που προτείνονται εντός του όγκου του για τις ανάγκες της νέας χρήσης ως ξενοδοχείο. Οι εργασίες που προτείνονται αποσκοπούν στην αισθητική του βελτίωση και στη συνολική του αναβάθμιση με τρόπο που να ενσωματώνονται οι διατηρούμενες όψεις στην όλη σύνθεση κατά τον βέλτιστο τρόπο».

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται τόσο το ιστορικό όσο και το πλάνο ανάπτυξης για το ακίνητο που αντιστοιχεί σε οικόπεδο συνολικής επιφανείας 814 τ.μ. επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων με 2 υπόγεια σε κέλυφος διατηρητέου κτιρίου συνολικής επιφανείας 5.410 τ.μ.

Με βάση τον σχεδιασμό που θα πρέπει να εξασφαλίσει τις σχετικές εγκρίσεις, το ακίνητο, που βρίσκεται εκτός των ορίων του ιστορικού κέντρου και εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, θα ανασκευαστεί ώστε να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο.

Το ιστορικό

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, για την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου έχει υποβληθεί ήδη από το 2019 στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων) αίτημα και φάκελος αρχιτεκτονικής πρότασης που αφορά στην τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 944/981/14.02.1996 με τον καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων, περιορισμών δόμησης και αλλαγή χρήσης στο κτίριο που περιλαμβάνει διατηρητέες όψεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.

Σημειωτέον ότι η αρχική μελέτη τροποποιήθηκε σε συνέχεια της ενημέρωσης των μελετητών τον Σεπτέμβριο του 2020 από την αρμόδια Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ ότι δηλαδή «…από τα στοιχεία του φακέλου προέκυπτε ότι η αρχιτεκτονική πρόταση υπερέβαινε το ανώτατο ύψος που προτείνεται από το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ‘’Καθορισμού Υψών’’ που προωθείται για την ευρύτερη περιοχή…’’, ενώ ταυτόχρονα ζητήθηκε η υποβολή νέας μελέτης.

Η νέα αρχιτεκτονική μελέτη υποβλήθηκε για έγκριση στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Αθήνας, το οποίο σε συνεδρίαση του το Δεκέμβριο του 2020 γνωμοδότησε «θετικά για όλες τις αιτούμενες αλλαγές καθώς αυτές εντάσσονται αρμονικά στο οικιστικό περιβάλλον, παραπέμποντας στο αρμόδιο όργανο ΚΕΣΑ (Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής) για ειδικούς όρους δόμησης».

Με βάση πάντα την αιτιολογική έκθεση οι επιπτώσεις από τη χρήση του κτιρίου ως κτίριο σταθμού αυτοκινήτων έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο σταθμός αυτοκινήτων δεν προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργικής ενσωμάτωσης των νεοκλασικών όψεων, αντίθετα τις υποβαθμίζει ως τοίχους που περιβάλλουν το κτίριο, οι λειτουργικές ανάγκες του σταθμού καθιστούν εντελώς ξένη τη συνύπαρξη με τις διατηρητέες όψεις κ.ο.κ..

Η χρήση του κτιρίου μελέτης αφορά σε ξενοδοχείο 117 δωματίων και 171 κλινών. Οι στόχοι και οι αρχές σχεδιασμού κατά τη μελέτη του προτεινόμενου κτιρίου ήταν οι εξής: Ενοποίηση- ενσωμάτωση στη λειτουργία του κτιρίου των διατηρητέων όψεων (τα ανοίγματα των οποίων χρησιμοποιούνται π.χ. για την είσοδο- έξοδο στο ξενοδοχείο) αποκατάστασή τους, ενσωμάτωση των ελεύθερων ακάλυπτων χώρων (περίκλειστη αυλή) στη λειτουργία του κτιρίου, σχεδιασμός όψεων νέου κτιρίου με ανάδειξη των διατηρητέων όψεων, υλικό και διαχείριση όψεων που ΄΄δένει’’ αρμονικά με τις διατηρητέες και τους προσδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο κ.α..

Το ύψος

Οσον αφορά το ύψος του κτιρίου, σύμφωνα με την έκθεση «το συνολικό ύψος του κτιρίου φτάνει στην στάθμη του ανώτατου σημείου του υφιστάμενου σταθμού αυτοκινήτων. Οι όροφοι του υφιστάμενου κτιρίου σταθμού αυτοκινήτων είναι κατά δύο ορόφους περισσότεροι (9 όροφοι έναντι 7 της πρότασης) γιατί τα ύψη των ορόφων του σταθμού είναι χαμηλότερα των υποχρεωτικών υψών ανά όροφο του ξενοδοχείου, Για λόγους λειτουργικότητας και βιωσιμότητας διατηρήθηκε το χαμηλότερο από την όμορη ιδιοκτησία (27 μέτρα), ύψος 20,90 μέτρα της προγενέστερης άδειας που είναι κατά πολύ χαμηλότερο των 32 μέτρων που μπορεί να εφαρμοστεί κατά ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).

Η όλη κατασκευή του ξενοδοχείου στο τμήμα που περιβάλλεται από τις διατηρητέες όψεις, τις συμπεριλαμβάνει ενσωματώνοντάς τις στη λειτουργία του.

Η δόμηση όπως έχει εγκριθεί από την Ειδική Ρύθμιση, παραμένει σχεδόν η ίδια (μικρότερη στο ξενοδοχείο κατά 1.000 τ.μ., σύμφωνα με την καταγεγραμμένη δόμηση κατά την αποτύπωση.

Η διαφορά προκύπτει αν συνυπολογιστεί το υπόγειο που στο μεν σταθμό αυτοκινήτων είναι λειτουργικός χώρος στο δε ξενοδοχείο βοηθητικός. Για να υλοποιηθεί η πρόταση αναγκαία συνθήκη αποτελεί η καθαίρεση στοιχείων του σταθμού αυτοκινήτων».

Η άποψη της ΔΑΟΚΑ

Στην άποψη της ΔΑΟΚΑ αναφέρεται ότι το ύψος του κτιρίου, μετά την αλλαγή χρήσης, παραμένει στο εγκεκριμένο της οικοδομικής άδειας, ενώ οι διαπιστωθείσες από τους μελετητές υπερβάσεις από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας θα καθαιρεθούν (…). Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή αφ’ ενός διατηρείται το κέλυφος και ο εγκεκριμένος όγκος του κτιρίου (οι ανακατατάξεις γίνονται στο εσωτερικό του με μείωση του αριθμού των ορόφων του για να έχουν ικανό ύψος χώρου κυρίας χρήσης), αφ’ ετέρου πρόκειται για αρχιτεκτονική πρόταση που αναδεικνύει τις προστατευόμενες χαρακτηρισμένες όψεις του ακινήτου, η υπηρεσία προτείνει την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 944/981/14.02.1996 με τον καθορισμό συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης και αλλαγή χρήσης με το εξής περιεχόμενο:

  • Η συνολική ανάπλαση του ακινήτου με αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων των διατηρητέων όψεων επί των οδών Δημητρακοπούλου και Φαλήρου
  • Αναδιάταξη του εσωτερικού με νέο φέροντα οργανισμό και εσωτερικές διαρρυθμίσεις- ανακατατάξεις στις στάθμες με μείωση του αριθμού των ορόφων του για την εξυπηρέτηση της νέας χρήσης για λόγους λειτουργικούς και για τη βιωσιμότητα του ακινήτου
  • Αλλαγή στα υλικά επένδυσης των νέων όψεων του ακινήτου ξμε το σύγχρονο υλικό ‘’κορτέν’’
  • Παρέκκλιση ως προς τη σημειακή υπέρβαση του ιδεατού στερεού στον ε’ όροφο του κτιρίου για μορφολογικούς, αισθητικούς και λειτουργικούς λόγους και για την ανάδειξη των διατηρητέων όψεων
  • Αλλαγή χρήσης του ακινήτου από ‘’σταθμός αυτοκινήτων’’ (ΦΕΚ 232/Δ’/11.03.1996) σε ξενοδοχείο.

Διαβάστε περισσότερα 

Ψηφιακό… μποτιλιάρισμα στις τράπεζες – Πώς η πανδημία απογείωσε τις e-συναλλαγές 

Πηγές ΤΧΣ για ΑΜΚ Πειραιώς: «Θα λάβουμε απόφαση με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον» 

10+1 μέτρα «Γέφυρα» για Απρίλιο και μέχρι να ανοίξει η αγορά