Σε περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα δίνοντας το «παρών» σε διαγωνισμούς παραχωρήσεων που αφορούν την κατασκευή και εκμετάλλευση μαρινών αλλά και μέσω της παροχής υπηρεσιών σε τρίτους τρίτων προσβλέπει η D MARINAS HELLAS, το «όχημα» στην Ελλάδα του δικτύου της D-MARIN.

Η εταιρεία, 100% θυγατρική της Venillia Investments S.A.R.L., η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την CVC Capital Partners, κατέγραψε για το 2022 περαιτέρω αύξηση των οικονομικών της μεγεθών με αύξηση των εσόδων της από το κομμάτι των συμβουλευτικών υπηρεσιών με αυξημένα πάντως τα συνολικά έξοδα διοίκησης.

Σε επίπεδο ομίλου, συμπεριλαμβανομένων της μητρικής D Marinas Hellas Α.Ε., Μαρίνα Γουβιών Α.Ε., Μαρίνα Λευκάδας Α.Ε. και Μαρίνα Ζέας Α.Ε., ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 22,35 εκατ. ευρώ έναντι 18,37 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 27,87 εκατ. ευρώ έναντι 22 εκατ. το 2021 και τα μικτά κέρδη στα 10,18 εκατ. ευρώ από 9,67 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των εξόδων διοίκησης και διάθεσης ανήλθε σε 6,49 εκατ. ευρώ από 4,35 εκατ. και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένο στη χρήση 2022, έναντι της χρήσης 2021 και διαμορφώνεται σε 29,06% έναντι 23,67%. Ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,77 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 7,23 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2022 ανήλθε σε 3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 79,82%, ενώ τα συνολικά έσοδα, ανήλθαν σε 6,56 εκατ. έναντι 1,67 εκατ. ευρώ το 2021, με τα έσοδα συμμετοχών να αφορούν μερίσματα ποσού 3,55 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 1,98 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 981 χιλ. ευρώ, ωστόσο υπερδιπλασιασμό, στο 1,1 εκατ. ευρώ σημείωσαν και στην περίπτωση αυτή τα έξοδα διοίκησης.

Στο τέλος Δεκεμβρίου, ο όμιλος κατείχε ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ύψους 20,17 εκατ. ευρώ (2021: 15,1 εκατ. ευρώ) και 2,24 εκατ. ευρώ, ενώ από τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου 1,72 εκατ. ευρώ έχουν χρησιμοποιηθεί για έκδοση εγγυητικών επιστολών κυρίως προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους για την καλή εκτέλεση των συμβάσεων παραχώρησης των μαρινών.

Με βάση την έκθεση της διοίκησης «στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και του ομίλου σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο με ενίσχυση της θέσης της στο τομέα εκμετάλλευσης μαρινών, είτε μέσω της συμμετοχής της σε διαγωνισμούς παραχωρήσεων που αφορούν την κατασκευή και εκμετάλλευση μαρινών είτε μέσω της παροχής διαχειριστικών υπηρεσιών σε μαρίνες ιδιοκτησίας τρίτων».

Σημειωτέον ότι η πλέον πρόσφατη προσθήκη της εταιρείας στη χώρα μας, την περασμένη άνοιξη, έχει να κάνει με τη Μαρίνα Πύλου, όπου η D- Marin σε συνεργασία με την Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. απέκτησε τη διαχείριση της Μαρίνας Πύλου με περίοδο παραχώρησης 40 ετών και σχέδιο για επενδύσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ (σ.σ. για την οποία λίγες ημέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο δήμος Πύλου Νέστορος, κατέθεσε αγωγή νομής στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, διεκδικώντας τμήμα της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας).

Η διοίκηση της εταιρείας και του ομίλου παρακολουθεί συνεχώς και αξιολογεί πολύ προσεκτικά τις οικονομικές εξελίξεις που εμφανίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας – σε στενή συνεργασία με τις διοικήσεις των εταιρειών που απαρτίζουν τον ομιλο – μέτρα που εστιάζονται στη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας και της καλύτερης δυνατής κεφαλαιακής διάρθρωσης. Με αυτή τη στρατηγική ελαχιστοποιείται η επίδραση μη ευνοϊκών εξελίξεων επί των οικονομικών μεγεθών του ομίλου. Λόγω των ευμετάβλητων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν η διοίκηση εκτιμά ότι η περαιτέρω βελτίωση τόσο των συνολικών όσο και των επιμέρους (ανά λειτουργικό τομέα) αποτελεσμάτων θα προέλθει κυρίως μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης των δαπανών».

Σημειώνεται εδώ ότι το δίκτυο του ομίλου της D-MARIN δραστηριοποιείται σε 20 μαρίνες σε Ελλάδα, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαυροβούνιο, Κροατία, Ιταλία και Ισπανία με συνολική χωρητικότητα άνω των 10.000 θέσεων ελλιμενισμού και 2.000 θέσεων διαχείμασης στην ξηρά, ενώ στη χώρα μας.

Διαβάστε ακόμη

Αθανάσιος Πάπιστας: Από το Βατοπέδι στο… διπλό σφυρί (pics)

Ο Μητσοτάκης στο Λονδίνο, οι προκρατήσεις του τουρισμού, ο αθόρυβος Ιάπωνας, τα βαριά ονόματα στα αιολικά και το deal Attica-ΑΝΕΚ

D-Marin: Αύξηση μεγεθών στην Ελλάδα – Εξετάζει συμμετοχή σε νέους διαγωνισμούς παραχώρησης

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ