Νέα, βελτιωμένη, προσφορά για το 9% των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Alpha Bank κατέθεσε η UniCredit. Όπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ, η ιταλική τράπεζα αγόρασε το σύνολο των Μετοχών έναντι ποσού €1,39 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023.

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ

«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ») ανακοίνωσε ότι συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Alpha»), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στην UniCredit S.p.A (η «UniCredit»), σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023 (η «Συναλλαγή»).

Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των Μετοχών (η «Προσφορά»), που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23η Οκτωβρίου 2023.

Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των Μετοχών έναντι ποσού €1,39 ανά Μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της Προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Lazard Frères SAS ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η Rothschild & Co ενήργησε ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης. Η δικηγορική εταιρεία Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η δικηγορική εταιρεία ‘Κυριακίδης Γεωργόπουλος’ ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ».

Υπενθυμίζεται πως η επίσημη πρόταση των Ιταλών υποβλήθηκε στις 23 Οκτωβρίου και αφορούσε στην απόκτηση των 211.138.299 κοινών μετοχών στην τράπεζα έναντι ποσού 1,33 ευρώ/μετοχή. Στις 30 του ίδιου μήνα το Ταμείο αποφάσισε να εκκινήσει ανταγωνιστική διαδικασία, η οποία και έληξε την περασμένη Παρασκευή, χωρίς την παρουσία τρίτων επενδυτών.

Διαβάστε ακόμη

Ορυκτά καύσιμα: Γιατί είναι… μακρινό όνειρο η απαλλαγή του πλανήτη από αυτά

Agroknow: Η ελληνική startup που εμπιστεύονται οι μεγάλες πολυεθνικές (γραφήματα + pic)

Πλειστηριασμοί: Τα ιστορικά ονόματα και τα… μαγαζιά-φιλέτα που βγαίνουν στο σφυρί (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ