Στο 1 ευρώ ανά μετοχή καθορίστηκε η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι και του ποσού των 800 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Alpha Bank.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ)  2017/1129 και σε συνέχεια των από 24 Ιουνίου 2021 και 25 Ιουνίου 2021 ανακοινώσεών της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι και του  ποσού των €0,8 δισεκατομμυρίων, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των  υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα  ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι “Νέες Μετοχές”), η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

Κατόπιν της από 15.06.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σε συνδυασμό με τις από 24.6.2021 και 30.6.2021 αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου,

(α) η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρείας σε €1,00 ανά Νέα Μετοχή με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών που διενεργήθηκε από 28.6.2021 έως 30.6.2021 και κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG) και

(β) αναλήφθηκε το σύνολο (0,8 δισ.) των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω ανακοινώσεις της.

Διαβάστε ακόμη:

Eurobank: Ανακοίνωσε το deal στη Σερβία – Συγχωνεύει τη θυγατρική της με την Direktna Banka (upd)

Mytilineos: Εξαγορά έργων ηλιακής ενέργειας 14MW στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας

Στουρνάρας για κόκκινα δάνεια, τραπεζικές ΑΜΚ και νέες δανειοδοτήσεις