Σημαντική είναι η σημερινή ημέρα για Αttica Bank καθώς λήγει η περιόδος άσκησης από τους υφιστάμενους μετόχους του δικαιώματος εξαγοράς των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) που η τράπεζα εξέδωσε στις 16 Αυγούστου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιπλέον, σήμερα συγκαλείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας. Η συνέλευση θα διαμορφώσει τις αξίες στις οποίες θα εκδοθούν οι νέες μετοχές της Τράπεζας κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που η Διοίκηση έχει ανακοινώσει με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και με επιδιωκόμενη την είσοδο ξένου στρατηγικού επενδυτή. Η αναπτυξιακού χαρακτήρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει οριοθετηθεί μεταξύ 120 και 240 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, από σήμερα δρομολογούνται εξελίξεις στην Attica Bank οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο στην τράπεζα στο προσεχές διάστημα.

Η άσκηση των δικαιωμάτων δεν αναμένεται να συναντήσει ενδιαφέρον. Τα warrants θα καταλήξουν στο χαρατοφυλάκιο του ΤΧΣ που θα είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας.

Το «ορόσημο» της 30ής Σεπτεμβρίου

Η 30ή Σεπτεμβρίου αποτελεί ημερομηνία – ορόσημο για την τράπεζα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το καταληκτικό όριο που έχει δώσει ο SSM στην Attica Bank προκειμένου να ενισχύσει τα κεφάλαιά της. Γεγονός που σημαίνει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η Διοίκηση της Attica Bank με τους συμβούλους της για τη διενέργεια της ΑΜΚ, Axia Ventures και Euroxx,  και βεβαίως η εποπτεύουσα την Attica Bank, Τράπεζα της Ελλάδος, θα πρέπει να γνωρίζουν αν υπάρχει πράγματι ενδιαφερόμενος επενδυτής για την Attica Bank.

Στην περίπτωση αυτή, θα ακολουθήσει η ΑΜΚ μέσω book building στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Ελλείψει επενδυτή, το ΤΧΣ θα είναι αυτό που θα κληθεί να εισφέρει τα κεφάλαια που χρειάζεται η Attica Bank και των οποίων  το ακριβές ποσό γνωρίζει μόνο η Τράπεζα της Ελλάδος και ο SSM.

Πιο αναλυτικά για να προχωρήσει η ΑΜΚ, οι μέτοχοι θα πρέπει να εγκρίνουν σήμερα τη διαμόρφωση των αξιών για την έκδοση των νέων μετοχών. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται αρχικά η έγκριση της αύξησης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 0,30 ευρώ σε 18 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών με τη συνένωση 60 μετοχών σε 1 (reverse split). Επόμενο στάδιο είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.838.692,60 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ σε 0,20 ευρώ. Σημειώνεται ότι η γενική συνέλευση καλείται να παράσχει στο Δ.Σ. της τράπεζας τη δυνατότητα να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στη σχεδιαζόμενη ΑΜΚ.

Οι αποφάσεις για το διαδικαστικό της ΑΜΚ θα συνδυαστούν με τα επόμενα βήματα για τα warrants. Η διάθεσή τους σε τρίτους ενδιαφερόμενους, αφού δεν αναμένεται ενάσκησή τους από τους υφιστάμενους μετόχους, παρουσιάζει επίσης μηδενικές πιθανότητες. Κατόπιν αυτού, τελικά το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται ότι θα κληθεί να μεταβιβάσει τα warrants στο ΤΧΣ. Αυτό είναι το βέβαιο σενάριο που αναμένεται να υλοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν το ΤΧΣ θα λάβει, μετά το reverse split, ένα warrant για κάθε μία μετοχή που θα προκύψει από τη συρρίκνωση 60 υφιστάμενων μετοχών σε μία.

Η διαδικασία που αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων θα δώσει στο τέλος Σεπτεμβρίου τη θέση εκάστου μετόχου.

Σημειώνεται ότι σήμερα το Ταμείο των Μηχανικών (ΤΜΕΔΕ) κατέχει το 46,32%, ο ΕΦΚΑ το 32,34%, το ΤΑΠΙΛΤΑΤ το 2,83% και λοιποί μέτοχοι το υπόλοιπο 18,51%. Με την αναμενόμενη μεταβίβαση όλων των warrants στο ΤΧΣ, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα υποστούν μεγάλη απίσχναση (dilution) της συμμετοχής τους στην Τράπεζα.

Διαβάστε ακόμα:

BofA: Οι ελληνικές τράπεζες αποκτούν νέα δυναμική

Νέο «ράλι» στην οικονομία ανοίγει δρόμο για παροχές

Varco Bay Resort: «Πράσινο» για το «εξάστερο» project στην Αιτωλοακαρνανία – Επένδυση €107 εκατ. (pics)