Τράπεζες

Attica Bank: Πάνω από €5 εκατ. οι ζημιές το α’ τρίμηνο – Προς ολοκλήρωση οι ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Αυξημένα σχεδόν κατά 20% τα καθαρά έσοδα από τόκους – Αυξημένες καταθέσεις και χορηγήσεις το πρώτο τρίμηνο - Τι αναφέρει η διοίκηση

Ζημίες, ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ εμφάνισε το α’ τρίμηνο του 2021 η Attica Bank, με τη διοίκηση να εστιάζει στις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, οι οποίες βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους 5,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ το ίδιο τρίμηνο του 2020, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώνει τις ενέργειες προετοιμασίας της υλοποίησης των ενεργειών ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων βάσει του σχετικού προγράμματος, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος.

«Την 14.05.2021, η Attica Bank, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της στις 27.04.2021 αναφορικά με την τιτλοποίηση “Ωμέγα” (πρώην Artemis), ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε από την Ellington Solutions S.A. δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση των Mezzanine Νote και Junior Note, καθώς και πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της “Θεά Άρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις”, η οποία έγινε αποδεκτή ως προς το πλαίσιό της», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται:

«Με την επιλογή του επενδυτή, η Attica Bank εισέρχεται σε φάση υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου και του μηδενισμού των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Σε σχέση με τις υπόλοιπες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, η Τράπεζα έχει προβεί στην πρόσληψη συμβούλων για το νομικό και το τεχνικό σκέλος των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2. Για τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και 2, έχει ήδη προσληφθεί διεθνής οίκος για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής διαβάθμισης των τίτλων υψηλής σειράς εξόφλησης (senior notes)».

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων διαμορφώνεται σε λιγότερο από 1% σε pro forma επίπεδο. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τιτλοποιήσεις Astir 1,2 και Ωμέγα, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε 44,2% με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις σε 43,6%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας καταγράφηκε:

  • Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 20% σε σχέση με την περσινή χρήση.
  • Περαιτέρω μείωση των αμοιβών και εξόδων προσωπικού κατά 2% σε ετήσια βάση.
  • Αύξηση καταθέσεων 12,3% σε ετήσια βάση.
  • Διπλάσιες νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ύψους 75 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
  • 7,7% επί του ενήμερου δανειακού χαρτοφυλακίου (προ προβλέψεων) εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω covid-19.
  • Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων λιγότερο από 1% σε pro forma επίπεδο. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τιτλοποιήσεις Astir 1,2 και Ωμέγα, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε 44,2% με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις σε 43,6%.
  • Ομαλή εξέλιξη του προγράμματος αποκατάστασης κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Plan). Η Τράπεζα κατά την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώνει τις ενέργειες προετοιμασίας της υλοποίησης των ενεργειών ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων βάσει του σχετικού προγράμματος το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος.

Το μήνυμα της διοίκησης

Οπως αναφέρει στο μήνυμά της για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου η διοίκηση της Αttica Bank, «το 2021 ξεκίνησε σε θετικό κλίμα, με προσδοκίες για ισχυρή ανάπτυξη και αποκατάσταση της κανονικότητας.

Η επιτάχυνση του μαζικού εμβολιασμού συνιστά το εργαλείο αντιμετώπισης της πανδημίας που θα επιτρέψει την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας και την επιστροφή σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πόροι από το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης, Next Generation EU, που αναμένονται εντός του 2021, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών, εκτιμάται ότι θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες για ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην Ελλάδα από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Σε ένα περιβάλλον με θετικές προοπτικές και με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο το οποίο υλοποιείται απρόσκοπτα, η Αttica Bank εστιάζει στην στήριξη της επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας, βοηθώντας τους πελάτες της να επανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει θέσει στο επίκεντρο του νέου στρατηγικού σχεδίου της την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται με τη δημιουργία σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της, καθώς και την ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της με την επανατοποθέτησή της στην αγορά τόσο σε ψηφιακό επίπεδο όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου 2021 σηματοδοτεί τη μετάβαση και την επικέντρωση των προσπαθειών της Τράπεζας, σε πορεία ανάπτυξης με την εφαρμογή του νέου, τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο, παρατηρείται βελτίωση σε όλες σχεδόν τις λειτουργικές γραμμές των αποτελεσμάτων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 19,7% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2020, γεγονός που οφείλεται τόσο στη βελτίωση του επιτοκιακού εσόδου από τις εκταμιεύσεις δανείων το οποίο σημείωσε αύξηση κατά 4% όσο και στο χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας.

Αντίστοιχα, τα έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 2,5% με την μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των εσόδων των χορηγήσεων, ύψους 126%.

Πρόσθετα, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την κλειόμενη χρήση ανέρχονται περίπου σε 75 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα του 57%. Επιπλέον, η Αttica Bank συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, και να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση, όσον αφορά τις ελληνικές δραστηριότητες, στο τραπεζικό σύστημα καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε ετήσια βάση κατά 12,3%.

Την 27.04.2021 η Τράπεζα αποφάσισε την τιτλοποίηση «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis», καθώς και το σύνολο σχεδόν των υφιστάμενων ΜΕΔ της Τράπεζας κατά την 31.12.2020. Με την επιλογή του επενδυτή η Αttica Bank εισέρχεται σε φάση υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου και του μηδενισμού των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Με τη συναλλαγή «Ωμέγα» ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Αttica Bank που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016, συνολικού ύψους περί τα €3δισ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών «Ωμέγα» και Astir 1 και 2, η Attica Bank θα διαθέτει δείκτη ΜΕΔ, σε pro forma επίπεδο, λιγότερο από 1% και κάτω του ευρωπαϊκού μ.ο.

Η Διοίκηση της Αttica Bank, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοί της, έχοντας αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ζητήματα του παρελθόντος, εργαζόμαστε με αφοσίωση και δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας ώστε να πρωταγωνιστήσει με το δικό της διακριτό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας».

Διαβάστε ακόμη

Folli Follie: Συζητήθηκε το αίτημα για τον ειδικό εντολοδόχο

Χάος απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο μετά τη νέα έξαρση της πανδημίας στην Κίνα

Ταμείο Ανάκαμψης: Με τα 16,6 δισ. της Πορτογαλίας έγινε η αρχή