Μέλος του επενδυτικού «κλαμπ» των 20 πιο ανεπτυγμένων χωρών έγινε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το D20-LTIC αποτελείται από 18 μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θεσμικούς επενδυτές από όλο τον κόσμο, προερχόμενα κυρίως από χώρες της G20, τα οποία και αντιπροσωπεύουν συνολικό ισολογισμό 5,4 τρισ. δολαρίων.

Ο στόχος του συλλόγου είναι η ενίσχυση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην ΕΕ, αλλά και παγκοσμίως.

Οι συμμετέχοντες αποσκοπούν στην ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της επενδυτικής τους συμπεριφοράς και δραστηριότητας, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη των χωρών τους.

Τα μέλη τους έχουν ως δραστηριότητα τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων, ιδιαίτερα σε υποδομές και σε σχήματα ΣΔΙΤ, που στοχεύουν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας στη κοινωνία.

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΑΤ θα έχει τη δυνατότητα να γίνει κοινωνός πληθώρας τεχνοτροπιών που προέρχονται από διαφορετικά γεωπολιτικά συστήματα, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα της να υλοποιεί επενδυτικά σχήματα.

Έτσι, το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΑΤ θα διευρυνθεί, καθώς θα έχει στη διάθεσή της ένα ευρύτερο επίπεδο κατανόησης σχετικά με περισσότερα τμήματα της αγοράς.

Διαβάστε ακόμη

Τι σημαίνει για την οικονομία η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία και η συνέχιση της ρήτρας διαφυγής

Ερντογάν: «Η Ελλάδα δέχεται τις βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφός της, όπου τριγυρνούν τρομοκράτες»

ΤΧΣ: Πώς αλλάζει ο ρόλος του στις τράπεζες μέχρι το 2025 – Βέτο για τα μπόνους των τραπεζιτών