Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Ποιες θεωρούνται επιλέξιμες επιχειρήσεις – Θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη λήψη τραπεζικού δανείου από €25.000 - 900.000, για κεφάλαιο κίνησης και τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB κατά την παρουσία της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), διοργάνωσε ζωντανή συζήτηση-πάνελ για τον ρόλο των αναπτυξιακών τραπεζών στη διασύνδεση επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και επισφράγισε τη συνεργασία της με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης

Συνεργασία Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη λειτουργία του πρώτου Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων - Αναλυτικά τι προβλέπεται

Ο κ. Κατσακιώρης έχει δημιουργήσει καινοτόμα και βραβευμένα κοινωνικά προγράμματα ενώ έχει διακριθεί και στο εξωτερικό σαν μέλος επιτροπών και βραβείων για την εταιρική υπευθυνότητα και το κοινωνικό αποτύπωμα

Σκοπός της συνεργασίας είναι η από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, των βιώσιμων επενδύσεων και την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής αγοράς