Τράπεζες

«Γέφυρα ΙΙ»: Σε ρόλο… Big Brother η κυβέρνηση για τα επιχειρηματικά δάνεια

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Υπό στενή παρακολούθηση οι οφειλέτες επιχειρηματικών δανείων για διάστημα από έξι έως και 18 μήνες μετά την 8μηνη καταβολή της επιδότησης - Αναδρομικά και με τόκο 2% θα ζητείται το ποσό σε περίπτωση έκπτωσης

Ρόλο… Μεγάλου Αδερφού αποκτά και στο «Γέφυρα ΙΙ»  η κυβέρνηση, θέτοντας υπό στενή παρακολούθηση τους οφειλέτες επιχειρηματικών δανείων για διάστημα από έξι έως και 18 μήνες μετά την 8μηνη καταβολή της επιδότησης.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το σχέδιο Νόμου που αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στην Βουλή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων το αργότερο έως τα μέσα Απριλίου, το χρονικό διάστημα της παρακολούθησης έχει ως εξής:

  • 6 μήνες, εφόσον πρόκειται για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες στις 31.12.2020
  • 12 μήνες για δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών
  • 18 μήνες για τις καταγγελμένες απαιτήσεις και
  • 12 μήνες για δάνεια, των οποίων η δόση δεν είναι σε μηνιαία βάση

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά τη διάρκεια της επιδότησης, αυτές είναι οι εξής:

α) η εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της οφειλής που βαρύνει τους ίδιους. «Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός φορέας. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή η καταβολή συνολικού ποσού, ύψους μιας μηνιαίας δόσης», τονίζεται.
β) η παροχή πρόσβασης στα στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά τους, αλλά και όλων των απαραίτητων πληροφοριών που ζητούνται κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο από το δημόσιο.
«Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του δημοσίου (σ.σ. έχει οριστεί στο 8μηνο), ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής του προσηκόντως, κατά τον χρόνο που είναι καταβλητέες, καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης μετά την λήξη της επιδότησης», τονίζεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων ο οφειλέτης εκπίπτει από τη συνεισφορά του δημοσίου, η συνεισφορά διακόπτεται για το μέλλον και ποσά που έχουν καταβληθεί αναζητούνται από τον οφειλέτη. Ειδικά στην παραπάνω περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση που εκ των υστέρων διαπιστωθεί υπέρβαση των αναφερόμενων ορίων ή ότι η χορηγούμενη ενίσχυση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων μετακυλίεται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς, η έκπτωση επέρχεται αναδρομικά και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο σύνολό του».

Πιο αναλυτικά, το δημόσιο δύναται να άρει τη συνεισφορά του, ζητώντας – αναδρομικά και με τόκο 2% – το ποσό, που κατέβαλε καθ’ όλη τη διάρκεια του 8μήνου. Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων, τότε τα χρήματα επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο 5% από τον χρόνο καταβολής τους ή τυχόν μεγαλύτερο επιτόκιο. Σε περίπτωση μη οικειοθελούς επιστροφής τους, τα ποσά αυτά αναζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.

Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση της «Γέφυρας Ι», με τον οφειλέτη, ωστόσο, να θεωρείται έκπτωτος εξαιτίας εκπρόθεσμης δόσης, με το όριο να τίθεται στα 150 ευρώ.

Πότε καταβάλλεται η επιδότηση

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις της κυβέρνησης εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά ένα μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης. Η καταβολή της 1ης δόσης θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του – το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου – και εν συνεχεία, θα γίνει η καταβολή της επιδότησης, η οποία ξεκινά ένα μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Η καταβολή της επιδότησης πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Από τη στιγμή που καταβληθεί η 1η δόση της επιδότησης, τότε το κράτος καταβάλλει την επιδότηση για τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε η συνολική επιδότηση να έχει διάρκεια οκτώ μηνών.

Διαβάστε ακόμη

Σούπερ Μάρκετ: Πόσα έβγαλαν οι «βασιλιάδες του ρευστού» μέσα στην πανδημία

Αegean: Δύσκολος δρόμος (και) το 2021, πορεία προς ομαλοποίηση το 2022

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά