επιχειρηματικά δάνεια

Υπό στενή παρακολούθηση οι οφειλέτες επιχειρηματικών δανείων για διάστημα από έξι έως και 18 μήνες μετά την 8μηνη καταβολή της επιδότησης - Αναδρομικά και με τόκο 2% θα ζητείται το ποσό σε περίπτωση έκπτωσης

Το νέο πρόγραμμα θα έχει τρίμηνη διάρκεια - Οι δικαιούχοι και οι ρήτρες - Θα λειτουργήσει σαν γέφυρα μεταξύ του προγράμματος αναστολών δόσεων δανείων των τραπεζών και του προγράμματος «Γέφυρα 2»

Απόρρητο Απόρρητο