επιχειρηματικά δάνεια

Το κράτος πληρώνει δάνεια ιδιωτών άνω των 300 εκατ. ευρώ - Tι ισχύει για όσους έχουν λάβει έγκριση της επιδότησης στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» - Παράταση για 3 μήνες παίρνει και η κρατική επιδότηση του προγράμματος κρατικής επιδότησης δόσεων δανείων «ΓΕΦΥΡΑ 1»

Ποιους δικαιούχους αφορά και υπό ποιες προϋποθέσεις - Πώς διαμορφώνεται η συνεισφορά του Δημοσίου ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του δανείου

Γιατί προτείνει αγορά για τη μετοχή με τιμή στόχο στο 1,5 ευρώ - Που θα στηριχθεί η ανάπτυξη της τράπεζας την επόμενη πενταετία - Ο στόχος των 33 δισ. ευρώ νέων χορηγήσεων την περίοδο 2021-2026 - Ψάλτης: Ημέρα-ορόσημο για την Alpha Bank

  • 1
  • 2