Τράπεζες

Στο «Γέφυρα ΙΙ» ποντάρουν οι τράπεζες – Ποιοι δανειολήπτες θεωρούνται επιλέξιμοι

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Όπως και στο «Γέφυρα Ι», η επιλογή αναμένεται να ξεκινήσει από τους συνεπείς δανειολήπτες, αφήνοντας σε δεύτερη φάση, τόσο τους «κόκκινους», όσο και τους καταγγελμένους – Τα κριτήρια για τους «πράσινους» και τα βήματα της αίτησης

Τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το «Γέφυρα ΙΙ» ανέμεναν οι τράπεζες, προκειμένου να αρχίσουν το… ξεσκαρτάρισμα στους δανειολήπτες, επιλέγοντας εκείνους που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και, άρα, αποκτούν ένα πολύ σοβαρό κίνητρο – την κρατική επιδότηση – για να μην κοκκινίσουν.

Όπως ανέφερε ο κ. Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank (σ.σ. την πρώτη από τις συστημικές τράπεζες που ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα για το 2020), στο «Γέφυρα Ι & ΙΙ» θα κατευθυνθεί περί το 20% των δανείων που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμών και τα οποία θεωρούνται ως τα πλέον επίφοβα να… σκάσουν. Την ίδια τακτική αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τράπεζες, όπως, άλλωστε, αποδείχθηκε και από τη συμμετοχή στο πρώτο πρόγραμμα. Ενδεικτικά, η Τράπεζα Πειραιώς είχε κατευθύνει σε αυτό το 40% των δανείων σε αναστολή (32.000 αιτήσεις που αντιστοιχούσαν σε υπόλοιπα δανείων, ύψους 1,7 δισ. ευρώ), η Alpha Bank υπολόγιζε σε 44.000 τους πελάτες της που είχαν υποβάλλει αίτηση για δάνεια, ύψους 2,7 δισ. ευρώ, με το 1,1 δισ. ευρώ εξ αυτών να ήταν σε moratorium και, τέλος, η Εθνική Τράπεζα εκτιμούσε πως οι δανειολήπτες που μπορούσαν να λάβουν την επιδότηση αντιστοιχούσαν σε υπόλοιπα δανείων, ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 40% είχε εντάξει σε ρύθμιση τις οφειλές του.

Όπως και στο «Γέφυρα Ι», η επιλογή αναμένεται να ξεκινήσει από τους συνεπείς δανειολήπτες, αφήνοντας σε δεύτερη φάση, τόσο τους «κόκκινους», όσο και τους καταγγελμένους, αφού γι’ αυτούς θα πρέπει να έχει προηγηθεί ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, επιλέξιμες θα είναι  μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις – συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρηματιών – οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία, ήτοι τα εισοδήματά τους το 2020 έχουν υποστεί μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% αυτών του 2019, όπως προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ενδεικτικά, όσον αφορά στους «πράσινους» δανειολήπτες:

1) Για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζόμενους:

-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 600.000 ευρώ
-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 18.000 για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος μέχρι και τρία.
-Συνολική αξία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων, εντός και εκτός Ελλάδος, έως 40.000 ευρώ. Στο ποσό λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις/ επενδυτικά προϊόντα συζύγου και εξαρτώμενων μελών.
-Σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφελών έως 300.000 ευρώ ανά πιστωτή.

2) Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν έως και εννέα εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως δύο εκατ. ευρώ:

-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 2.500.000 ευρώ.
-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα έως 2.000.000 ευρώ.
-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 1.000.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 150.000 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.

3) Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από δύο έως 10 εκατ. ευρώ:

-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική αξία έως 10.000.000 ευρώ.

-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα έως 10.000.000 ευρώ.

-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 5.000.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 750.000 ευρώ.

4) Για νομικά πρόσωπα που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 43 εκατ. ευρώ:

-Η ακίνητη περιουσία να έχει συνολική αξία έως 50.000.000 ευρώ.

-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ.

-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 25 εκατ. ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 3.750.000 ευρώ.

Τα βήματα της αίτησης

1) Η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα ενεργοποιηθεί εντός του Μαρτίου. Κατά την είσοδο, ο αιτών:

  • συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο)
  • καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του
  • καταχωρεί τυχόν καταθέσεις στο εξωτερικό,
  • συναινεί στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού του απορρήτου,
  • δίνει τις απαιτούμενες συναινέσεις για την επεξεργασία της αίτησής του
  • δηλώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και
    υποβάλει την αίτηση

2) Αυτόματοι έλεγχοι και μεταβίβαση αίτησης. 

Η πλατφόρμα, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ανακτά στοιχεία από βάσεις δεδομένων, διενεργεί ελέγχους επιλεξιμότητας και διαβιβάζει την αίτηση στους χρηματοδοτικούς φορείς.

3) Προέγκριση επιδότησης Δημοσίου.

Η πλατφόρμα πραγματοποιεί αρχικό έλεγχο των στοιχείων, εντοπίζει τις οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και προεγκρίνει αυτόματα την επιδότηση για το σύνολο των οφειλών, ενημερώνοντας, παράλληλα και την τράπεζα. Ο οφειλέτης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα – email, ώστε να το γνωρίζει. Στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται στα 600 ευρώ, ενώ στην περίπτωση της μεσαίας επιχείρησης το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.

4) Έλεγχος στοιχείων προς επιδότηση οφειλών 

Η τράπεζα ελέγχει τα στοιχεία των προς επιδότηση οφειλών, ανοίγει ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για την αποκλειστική εξυπηρέτηση κάθε οφειλής και εφόσον απαιτείται:

Για οφειλές με καθυστέρηση έως και 90 ημέρες: οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προστίθενται στο άληκτο κεφάλαιο του δανείου και επιμερίζονται στις υπόλοιπες δόσεις.

Για οφειλές με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή καταγγελμένες προηγείται συνεννόηση για την διευθέτησή τους.

5) Καταβολή της επιδότησης

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά ένα μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης. Η καταβολή της 1ης δόσης θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του – το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου – και εν συνεχεία, θα γίνει η καταβολή της επιδότησης, η οποία ξεκινά ένα μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Η καταβολή της επιδότησης πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Από τη στιγμή που καταβληθεί η 1η δόση της επιδότησης, τότε το κράτος καταβάλλει την επιδότηση για τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε η συνολική επιδότηση να έχει διάρκεια οκτώ μηνών.

Διαβάστε ακόμη:

Λιγότερο «επιστρεπτέα» και περισσότερο  «χάρισμα»: Οι νέες επιλογές των δικαιούχων

ΕΣΕΕ: 130.000 επιχειρήσεις αποκλείονται από την κάλυψη των παγίων εξόδων

British Airways: Ετοιμάζει θερινή «απόβαση» με super jumbo στην Ελλάδα