«Με τις αυξήσεις της ΕΚΤ να συνεχίζονται, βλέπουμε ένα ισχυρό άλμα στα καθαρά έσοδα από τόκους τα επόμενα τρίμηνα που θα λειτουργήσει ως καταλύτης», εξηγεί η HSBC σε νέο report για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο. «Τα κέρδη, ωστόσο, θα μπορούσαν να γυρίσουν το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, καθώς ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων κορυφώνεται, οι προτιμήσεις των καταθετών αλλάζουν και το κόστος των προβλέψεων αυξάνεται», υποστηρίζει η βρετανική τράπεζα.

Η HSBC αναθεωρεί τα κέρδη των τραπεζών, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση αγοράς και για τις τέσσερις τράπεζες με νέες τιμές στόχους, για την Alpha Bank στα 1,40 ευρώ από 1,35 ευρώ, για την Eurobank στα 1,60 ευρώ από 1,75 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 5,20 ευρώ από 4,45 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 3,30 ευρώ από 2,75 ευρώ. Για την HSBC Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank είναι οι προτιμώμενες επιλογές.

«Παραμένουμε εποικοδομητικοί για να αξιοποιήσουμε τη βραχυπρόθεσμη δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους (ΝΙΙ). Η έντονη εκτίναξη του NII μπροστά μας θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό καταλύτη για τις ελληνικές τράπεζες. Η πρόβλεψη των οικονομολόγων μας για μέγιστο επιτόκιο της ΕΚΤ σε 300 μ.β. έως το 2023 συνεπάγεται σημαντικές αιχμές στα NII για τις ελληνικές τράπεζες τα επόμενα δύο τρίμηνα (16% το 4ο τρίμηνο), όταν το μεγαλύτερο μέρος της ανοδικής ανατιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων θα συμβεί, εν μέσω μιας ευνοϊκής αγοράς καταθέσεων. Η αύξηση του NII θα μπορούσε να γυρίσει από το dδεύτερο τρίμηνο του 2023, ωστόσο, καθώς η συμπεριφορά των πελατών μεταβάλλεται σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων», εξηγεί η HSBC.

Οι πρόσφατες παρατηρήσεις της κυβέρνησης  γύρω από τις καταθέσεις, την τιμολόγηση και τις επιδοτήσεις στεγαστικών δανείων ενισχύουν την άποψη αυτή. Ωστόσο, τα βραχυπρόθεσμα NII εξακολουθούν να δικαιολογούν μια εποικοδομητική στάση δεδομένης της υψηλής συσχέτισης των τιμών των μετοχών με τα κέρδη.

Η top-down ανάλυσή της τράπεζας υποδηλώνει ότι η ποιότητα του ενεργητικού θα μπορούσε να περιοριστεί στο 2023, καθώς η Ελλάδα μπορεί να αποφύγει την ύφεση, οι εταιρικοί ισολογισμοί φαίνονται ισχυροί και οι κίνδυνοι στο λιανικό εμπόριο φαίνονται διαχειρίσιμοι. Τα υποδείγματα των τραπεζών βάσει του ΔΠΧΑ-9 φαίνονται ευθυγραμμισμένα για μια επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ από +6,5% το 2022 σε +2,0% το 2023. «Όντας συντηρητικοί, υποθέτουμε μια 15 μ.β. αύξηση του δείκτη κόστους το επόμενο έτος και αυτό αντισταθμίζεται από την αύξηση του NII, αλλά περιορίζει την αύξηση των κερδών στο +5% το 2023, αν και είμαστε 6% κάτω από το μέσο όρο των αναλυτών κατά μέσο όρο», συνεχίζει η HSBC.

Διαβάστε ακόμη:

Mega deal για το Nammos – Συνεργασία του Πέτρου Στάθη με την Alpha Dhabi Holding

Η Sunlight Group του Ομίλου Γερμανός εξαγοράζει το 51% της Triathlon

Οικογένεια Αγγελόπουλου: Νέα ανατροπή με «μυστικές διαθήκες» και ακύρωση των πλειστηριασμών για τη σύζυγο του Κων. Αγγελόπουλου και την κόρη της